Radní se setkali s občany - Boleslavská 6.10.2016

Vloženo: 12.10. 2016

Autor: text: Mgr. Petr Černohous, foto: Ing. Marek Velechovský

Na setkání přišlo okolo patnácti obyvatel lokality, se svými připomínkami, dotazy a problémy v místě, kde žijí. Zástupci vedení města čekali na občany u vchodu do restaurace Semafor, kde setkání začalo. Nechyběli ani zástupci lokálních médií: Nymburského deníku.
Starosta PhDr. Pavel Fojtík přivítal všechny občany, kteří přišli na první setkání v této lokalitě i přes nepřízeň počasí. Objasnil, jak setkání probíhalo v jiných lokalitách, a uvedl příklad této dobře fungující spolupráce. „Vítáme vás všechny, kteří jste přišli na toto setkání. Budeme rádi, když nám řeknete všechny Vaše postřehy, nedostatky a i naopak co se podařilo nebo zlepšilo. Veškeré poznatky od vás si zapíšeme a budeme se jimi zabývat,“ uvítal občany starosta Pavel Fojtík. Občané vznesli různé stížnosti a připomínky i včetně návrhů na jejich řešení ze strany města.
Setkání začalo v 17 hodin u Semaforu a vedlo ulicemi V Kolonii, Dělnická, Park V Kolonii, 2. května, Husova, Purkyňova, Ferdinanda Schulze.
Zásadní připomínky se vázaly k nedostatku parkovacích míst a dopravní situaci v celé lokalitě. Zároveň si obyvatelé postěžovali na spoluobčany, kteří špatně parkují a stěžují tím pohyb chodců, nebo nedodržují zákazy vjezdu. Zazněly požadavky na prořezání či zhodnoceni stavu stromů dendrologem. Dalšími tématy byly: špatný stav chodníků, běžné úpravy komunikací a jejich úklid.