Radní se setkali s občany v ulicích Sídliště

Vloženo: 24.06. 2016

Autor: text, foto: Mgr. Petr Černohous

Po necelém roce se radní města opět setkali s obyvateli městské části Sídliště. Na sraz u Dřeváku přišlo okolo třiceti lidí ze Sídliště, se svými připomínkami, dotazy a problémy v místě, kde žijí. Nechyběli ani zástupci lokálních médií: Nymburského deníku. Setkání začalo u restaurace Dřevák a vedlo ulicemi Mládežnická, Jurije Gagarina, Vítkovická, Karla Čapka, Hrnčířova, Alfonse Muchy, Generála Antonína Sochora.

Starosta Ing. Tomáš Mach přivítal občany na setkání u Dřeváku a připomněl úspěšné dokončení prvních etap revitalizace sídliště včetně otevření nového dětského hřiště Nezlobiště. „Čtvrtá etapa sklidila úspěch a své ovoce, kdy odezvy od občanů byly dobré a zpětné reakce na to co se zde dělo také. Radě města se podařilo zajistit úklid a pořádek na sídlišti a některé úseky jsou již vyklizené. Ohledně zeleně se město dohodlo s technickými službami,“ shrnul aktuální kroky města starosta Tomáš Mach. Občané vznesli různé stížnosti a připomínky i včetně návrhů na jejich řešení ze strany města. Na začátek zaznělo i poděkování od obyvatel za už provedené úpravy Sídliště.

Zásadní připomínky se vázaly ke stavbě parkovacích ploch v ulici Vítkovická a Karla Čapka, dále přidání nových laviček v této lokalitě a nové výsadbě stromů. Naopak zazněly i požadavky na kácení uschlých či jinak nevyhovujících stromů. Přítomní si postěžovali také na spoluobčany, kteří špatně parkují (na zeleni, na chodnících) a stěžují tím pohyb chodců, nebo nedodržují zákazy vjezdu. Dalším tématem bylo nevyhovující umístění kontejnerů na odpad v ulici Generála Antonína Sochora a připomínky k provozovatelům heren a nonstop podnikům.