Nymburský zpravodaj

logo

Pravidla a statut Nymburského zpravodaje

pravidla [ 38 kB | *.doc ]

statut [ 36 kB | *.doc ]

Termíny uzávěrek pro Nymburský zpravodaj a ceník komerční inzerce

ceník [116 kB | pdf]

Jednotlivá čísla Nymburského zpravodaje za rok 2018

Prosinec 2018 [10910 kB | pdf]

Listopad 2018 [6292 kB | pdf]

Říjen 2018 [3568 kB | pdf]

Září 2018 [7228 kB | pdf]

Červenec/srpen 2018 [6060 kB | pdf]

Červen 2018 [4821 kB | pdf]

Květen 2018 [7421 kB | pdf]

Duben 2018 [4758 kB | pdf]

Březen 2018 [3773 kB | pdf]

Únor 2018 [1369 kB | pdf]

Leden 2018 [5196 kB | pdf]

Redakce Nymburského zpravodaje

Šéfredaktor: Mgr. Petr Černohous, DiS. (e-mail: Petr.Cernohous@meu-nbk.cz, tel: 325 501 252).
Příjem inzerce: Petra Stehlíková, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk (e-mail: inzerce-zpravodaj@meu-nbk.cz,petra.stehlikova@meu-nbk.cz, tel.: 325 501 202)
Redakční rada: Bc. Iveta Zenklová (předsedkyně), Mgr. Markéta Tomčíková, Ing. Jiří Černý, Mgr. Jana Kavánová, Helena Liptáková, Jan Řehounek, Ing. Radek Mach, Diana Váňová, Bc. Alžběta Otradovská.
Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do všech domácností.
Vydává: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČO 00239500.

Názory vyjádřené v příspěvcích nereprezentují názory redakce.