Hlašení dne: 19.02. 2021

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny ve středu 24. února 2021 na těchto místech:
Ulice Obslužná, Kostomlatská, Kostomlátecká před mlýnem Bašta, Tyršova před Eliškou, Na Rejdišti a  křižovatka ulic Okružní – Zbožská.
Časový rozpis najdete na stránkách města a Technických služeb.


ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje, že od 22. 2. do 5. 3. 2021 bude provádět pravidelné odečty elektroměrů ve městě Nymburk v době mezi cca 9 -14 hodinou.
Zároveň upozorňuje na důležitou změnu!!!
Vzhledem k odečtu OPTICKOU SONDOU, která se MUSÍ na elektroměr PŘÍMO PŘILOŽIT, prosí o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru a to i prostřednictvím přátelské a sousedské výpomoci.
Z bezpečnostních důvodů žádá o ZABEZPEČENÍ PSŮ po dobu realizace návštěvy. Odečtem a vizuální kontrolou elektroměrů se předchází případným nesrovnalostem při vyúčtování.
Toto oznámení se týká všech zákazníků na distribučním území ČEZ Distribuce, a.s., bez ohledu na zvoleného dodavatele elektřiny.
Harmonogram odečítaných ulic je k nahlédnutí na webu města Nymburk.

V pondělí 22.2. 2021 bude probíhat odečet elektroměrů:
Od 9 do10 h v ul. Drahelická (jen část od ulice Luční k ulici V Cejpovně)
Od 10 do11 h v ul. Vagonka
Od 11 do12:30 h v ul. Luční a
Od 12:30 do 13:30 h v ul. Zahradní

V úterý 23.2. 2021 bude probíhat odečet elektroměrů:
Od 9 do 13 hodin v ulicích Hronětická, Doubravská a Kostomlatská.

Ve středu 24.2. 2021 bude probíhat odečet elektroměrů:
Od 9 do 11 hodin v ulici Lipová a od 11 do 13 h v ul. V Zahrádkách a Žitná.


DDM Nymburk pořádá pátrací valentýnskou hru s tajenkou. Písmenka do tajenky získáte, když v centru města Nymburka obejdete výlohy a najdete v nich šestnáct obrázků srdcí s prstýnkem, číslem a písmenem.
Tajenku zašlete do 23. února 2021 na email ddm@ddm-nymburk.cz , do předmětu napište „Valentýnská hra“. Čeká na vás diplom, písnička a drobná věcná odměna. Pravidla a mapu najdete na www.ddm-nymburk.cz .

DDM Nymburk vyhlásil výtvarnou soutěž na téma „Ptačí hostina“. Soutěž je rozdělena do tří kategorií – MŠ do 6 let, ZŠ od 6 do 10 let a ZŠ od 11 do 15 let. Obrázky doručte do DDM, ul. 2. května nebo pošlete naskenované na e-mail ddm-nymburk.cz. Na obrázku musí být uvedeno jméno autora, kategorie a telefonní číslo kontaktní osoby. Uzávěrka soutěže je 28. února 2021.

zpět na přehled hlášení