Hlašení dne: 18.03. 2020

Vážení spoluobčané,

Město Nymburk nabízí prostřednictvím Farní charity Nymburk zabezpečení nezbytných životních potřeb pro všechny občany, kteří si v důsledku přijatých vládních opatření nemohou pro svůj věk, zdravotní stav nebo sociální situaci zajistit pomoc vlastními silami, nebo prostřednictvím příbuzných či blízkých osob. Pro pomoc se v případě potřeby obraťte na Farní charitu Nymburk tel. č.735 708 884 nebo 732 186 883, nebo na Odbor sociálních věcí Městského úřadu Nymburk.

Vážení spoluobčané,

Neberte prosím na lehkou váhu opatření v souvislosti s šířením infekčního onemocnění Covid-19. Pokud se musíte pohybovat na veřejnosti, noste roušky, ústenky, respirátory, nebo si alespoň zakryjte ústa a nos šátkem. Pamatujte, že Vaše rouška chrání mě, moje rouška chrání tebe. Společně to zvládneme.

Aktuální informace o přijatých opatřeních hledejte na webu města a sledujte sdělovací prostředky.
zpět na přehled hlášení