Hlašení dne: 12.01.2022

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie ve čtvrtek 13. ledna v době od 07:30 do 10:30 hodin v ulicích Boleslavská třída, Na Vyhlídce, Velelibská, Všechlapská, Zdonínská a Železničářů. Bližší informace v detailu aktuality a na odkazu: ČEZ - odstávky.

Letošní úhrada za popelnice je díky zavedeným známkám s trvalou platností jednodušší. Pokud známku máte, nemusíte chodit pro novou a poplatek za obecní systém odpadového hospodářství můžete uhradit složenkou či převodem z účtu až do 30. června 2022. Důležité je uhradit ho jednorázově pod správným variabilním symbolem, který najdete na pokladních dokladech z minulých let nebo na složenkách (jeden VS = jedna osoba). Pokud byste potřebovali poradit jak na to, pište na e-mail: vladislava.bodlakova@meu-nbk.cz, nebo volejte na telefonní číslo 325 501 459.

Technické služby opět pomáhají odvážet vánoční stromky. Prosíme občany, aby odkládali své vánoční stromky do přistavených přívěsů na starém sídlišti (ulice K. Čapka - J. Gagarina, J. Gagarina - Letců R.A.F) a v Jankovicích (ulice Topolová - Růžová), na sběrný dvůr nebo na nejbližší sběrné místo. Valníky budou na svých místech do konce ledna, případně dle potřeby. Stromeček lze odvést do sběrného dvora případně i umístit na sběrné místo vedle nádoby na bioodpad.

Kasička tradiční Tříkrálové sbírky má opět své místo na podatelně našeho městského úřadu Stejně jako vloni může každý přispět libovolnou částkou až do 16. ledna. Největší sbírkovou akci v České republice zajišťují pro Nymburk Farní charita a místní skauti již od roku 2005. Dobrovolníky s kasičkami můžete potkat i v ulicích, darovat je možné i online. Výnos z této akce putuje na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity ČR, která sbírku pořádá.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk vás srdečně zve na Den otevřených dveří, který se koná v pondělí 17. 1. 2022 od 12:00 do 17:00 hodin. Nabídka studia je pestrá, škola nabízí jak 3leté učební obory, tak i 4leté maturitní obory včetně nástavbového studia.

Zimní stadion Nymburk zve na veřejné bruslení v sobotu a v neděli vždy od 14:30 do 16:30 hodin.
zpět na přehled hlášení