Autobusy ze Zálabí a zpět jezdí zdarma

Vloženo: 23.05.2018
Občané mohou využít k překonání Labe autobusovou dopravu mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk, Náměstí. Od 15. ledna 2018 byla zavedena doprava zdarma mezi těmito zastávkami. Ze Zálabí jede v průběhu dne od březnové integrace okolo 45 spojů. Opačným směrem se jedná o stejně vysoký počet spojů. Současně na žádost občanů byly posíleny večerní spoje (viz detail aktuality). Některé spoje zajišťovány i nízkopodlažními autobusy, které jsou v jízdním řádu označeny ikonou invalidního vozíčku. Kompletní jízdní řády všech linek jsou dostupné na webu města a na stránkách www.pid.cz

Autobusy vydávají nulový tarif všem cestujícím mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk, Náměstí.

Autobusové spojení Nymburk náměstí - Nymburk Zálabí a zpět (jízdní řády) - ZDE
Na lince 443 byly zavedeny 3 nové jízdy ve směru Nymburk, Náměstí – Nymburk, Zálabí, PVT a to s odjezdem ve 20:32 (jezdí v sobotu, neděli a ve státem uznaných svátcích), 21:42 (jezdí v pracovních dnech) a 23:35 (jezdí v pracovních dnech) ze zastávky Náměstí. Všechny tyto spoje jedou samozřejmě normální trasou již od Hlavního nádraží v Nymburce a končí na Zálabí, PVT. V opačném směru Nymburk, Zálabí, PVT – Nymburk, Náměstí byla zavedena jízda s odjezdem ve 21:26 (jezdí v pracovních dnech) ze stanice Zálabí PVT. Tento spoj jede ze Sadské a končí v Nymburce na Hlavním nádraží.