Porucha výtahu

Vloženo: 07.12. 2017
V budově Městského úřadu Nymburk, U Staré sladovny čp. 390 došlo k technické závadě výtahu, jež si vyžádala vyřazení výtahu z provozu. Oprava výtahu a jeho opětovné zprovoznění potrvá s ohledem na závažnost závady přibližně 4 – 6 týdnů.
Nenadálá situace může zkomplikovat úřední jednání osobám, které vyžadují bezbariérový přístup. V dotčené budově sídlí Odbor správních činností a Odbor Obecní živnostenský úřad.

Další informace v detailu aktuality.
Omezení se týká následujících agend:

 • odbor Obecní živnostenský úřad;
 • odbor správních činností:
 • občanské průkazy,
 • cestovní pasy,
 • evidence obyvatel,
 • matrika,
 • ověřování listin a podpisů,
 • služby CzechPOINT,
 • řidičské průkazy a centrální registr řidičů,
 • registrace vozidel a technik,
 • dovozy vozidel ze zahraničí,
 • přestupková agenda.


Pro občany, kteří si nemohou vyřídit své záležitosti bez použití výtahu, byla v přízemí budovy zřízena telefonní linka, z níž je možné volat do všech kanceláří. Telefonní seznam dotčených agend je na místě k dispozici. Úředníci jsou připraveni navrhnout řešení a v případech, kdy vyřízení věci je možné i mimo obvyklé prostory, sejít do přízemí a žádost vyřídit, eventuálně se domluvit na jiném možném způsobu vyřízení věci.
Tato možnost se bohužel netýká vyřízení žádosti o vydání cestovního pasu, neboť předmětnou agendu nelze vyřídit mimo instalované kabinky v prostorách II. patra budovy. Osobám, které si chtějí požádat o vydání cestovního pasu a nemohou se osobně dostavit k přepážce bez použití výtahu, doporučujeme, aby si žádost vyřídili na nejbližším úřadě (Poděbrady, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav, Kolín …).

Služby CzechPOINT jsou zajišťovány též v podatelně – hlavní budovy Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců čp. 163.
Dotazy týkající se Vašich konkrétních žádostí budou zodpovězeny na tel. číslech:

Děkujeme za pochopení.