Náměstí Přemyslovců bude oživeno novou zelení

Vloženo: 08.11. 2017
Přestárlé a nehodící se stromy na severní straně náměstí budou nahrazeny novou zelení. Tato zeleň se často jevila jako zanedbaná a značně ubírala na atraktivitě území, nelákala k zastavení, posezení ani odpočinku. Nevzhledné jehličnany s podsadbou z plazivých jalovců a brslenů, jsou ve spolupráci s TS Nymburk, nahrazovány stromy s podsadbou z trvalek a cibulovin. Do každého ze tří záhonů je navržen jeden listnatý strom, Javor mléč, s vysoko nasazenou korunou, což umožní lidem průhledy náměstím a zatraktivní celý prostor.

Vizualizace a další informace v detailu aktuality
Velikost sázené sazenice je okolo 4-5 m a v těchto podmínkách může být finální výška stromu za 90 let asi 15–18 m. V každém záhonu budou trvalkové výsadby s dosadbou cibulovin (narcisy, tulipány, sněženky, krokusy, kakosty, denivky, bohyšky, kontryhel, bergénie atd.), tak aby se co nejvíce prodloužila doba kvetení v průběhu roku a celý prostor dostal na atraktivitě. U každého záhonu budou po obou stranách lavičky sloužící k odpočinku a posezení ve stínu stromů.


zelen_namesti0


zelen_namesti1


zelen_namesti2


zelen_namesti3


zelen_namesti4


zelen_namesti5


zelen_namesti6


zelen_namesti7