Konání svatebních obřadů od 8. června 2021

Vloženo: 18.06. 2021
Snoubencům v průběhu sňatečného obřadu a dalším osobám tomuto obřadu přítomným (svatebčané, oddávající, matrikářka, tlumočník atd.) je povolena výjimka ze zákazu nošení ochrany dýchacích cest. Účast na obřadu bez nutnosti splnění dalších podmínek je umožněna maximálně 30 osobám, a to ve vnitřních i vnějších prostorách. Za splnění dalších podmínek se může obřadu ve vnitřních prostorách účastnit až 200 osob, ve vnějších prostorách až 500 osob. Do tohoto počtu se započítávají snoubenci, svědci, oddávající, matrikář, příp. fotograf nebo tlumočník. Do celkového počtu osob se započítávají i nezletilé děti. V průběhu obřadu účastníci nemají povinnost dodržovat vzájemný odstup minimálně 2 m. Po skončení obřadu se provádí dezinfekce všech použitých pomůcek.

Průběh obřadu a podmínky konání obřadu