Nymburská nemocnice má plán v případě výskytu koronaviru

Vloženo: 28.02.2020
Nemocnice Nymburk, stejně jako ostatní zdravotnická zařízení, se připravuje na možný výskyt viru COVID-19. V současné době postupujeme podle pokynů vydaných Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje (KHS) a Ministerstvem zdravotnictví České republiky.
Na jednotlivá pracoviště jsme rozmístili ochranné osobní pomůcky specifikované v nařízení KHS. V současné době je nemocnice zásobena a čekáme na další dodávky těchto pomůcek do skladu.
Ve středu 26. 2. proběhla porada vedoucích pracovníků o připravenosti Nemocnice Nymburk na možný výskyt nemoci a zaměstnanci jsou seznamování s postupy.
Žádáme občany, aby v případě, že budou mít obavy o svůj zdravotní stav související s koronavirem, telefonicky kontaktovali svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, popřípadě místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde jim bude poskytnuta informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech.
Pokud se i tak vyskytne v Nemocnici Nymburk pacient s podezřením na toto onemocnění, bude umístěn do izolace a ihned konzultován s KHS. Při podezření na onemocnění koronavirem KHS koordinuje transport pacienta na vyšší pracoviště a nařizuje protiepidemická opatření osobám v kontaktu.

Pokyny vydávané KHS se mohou každým dnem změnit a v nemocnici na toto budeme adekvátně reagovat.


Mgr. Nela Gvoždiaková
jednatelka společnosti