Končí každoroční chození pro známky na popelnice

S blížícím se novým rokem přichází i nová služba pro občany ve formě zavedení nových evidenčních známek s trvalou platností, pro nádoby na komunální odpad a bio odpad. Vedení města ve spolupráci s technickými službami zavádí nový systém evidenčních známek pro nádoby na komunální a bio odpad.

„Největší výhodou nové služby je, že občané už nebudou muset každý rok chodit na městský úřad pro známku. Na známkách platných od roku 2020 není uveden rok a tyto známky mají neomezenou platnost do dalších let. Známka má nejen novou podobu, ale i své pořadové číslo, které zajistí evidenci počtu nádob v domácnosti a minimalizuje podvodné jednání,“ vysvětlil místostarosta města Bořek Černý.

Občané si nové známky mohou vyzvednout naposledy na podatelně nebo pokladně MěÚ Nymburk nejdéle do konce února 2020. Dostane ji každý občan, který prokáže občanským průkazem nebo jiným dokladem své trvalé bydliště v Nymburce.

Způsob placení za odpady a termín splatnosti zůstává nezměněn. Každoroční poplatek lze uhradit na pokladně městského úřadu hotově nebo kartou, příkazem z účtu, složenkou na poště nebo prostřednictvím SIPA a převodem na bankovní účet. Číslo účtu je 19-504359359/0800 a každý poplatník má svůj variabilní symbol. Platba s vydáním známky nesouvisí.

Stejně tak prosíme občany, aby si před nalepením nové známky s neomezenou platností, odstranili z nádoby na komunální odpad všechny předešlé známky.
Známky na popelnice