Vizuální styl města

Zásady použití prvků nového vizuálního stylu města Nymburk jsou popsány v manuálu, který je ke stažení zde