Minimální síť sociálních služeb města Nymburk

Pravidla pro zařazení a aktualizaci Minimální sítě poskytovatelů sociálních služeb ve městě Nymburk na léta 2021-2023 [pdf/257kb]


Žádost o zařazení do Minimální sítě sociálních služeb na léta 2021 - 2023 [xlsx/77kb]


Zásady o poskytování peněžních prosředků z rozpočtu města Nymburk [pdf]


Žádosti o vstup do Minimální sítě v písemné i elektronické podobě posílejte na adresu Městského úřadu Nymburk a na kpssnbk@gmail.com. Termín odevzdání žádostí je do 11.1.2020.

Formulář vyúčtování Programové dotace z rozpočtu města Nymburk za rok 2020 [docx]
Formuláře v písemné i elektronické podobě posílejte na adresu Městského úřadu Nymburk a na kpssnbk@gmail.com. Termín odevzdání vyúčtování je do 31. 1. 2021.