Úvodní foto 01 Úvodní foto 02 Úvodní foto 03 Úvodní foto 04 Úvodní foto 05 Úvodní foto 06 Úvodní foto 07 Úvodní foto 08
linka pod úvodními obrázky
a-1589786642.jpg

KORONAVIRUS: informace pro občany ORP Nymburk – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO

Město Nymburk průběžně sleduje situaci v souvislosti s šířením virového onemocnění COVID-19 ve světě i v okolních státech a monitoruje všechna přijatá opatření.

Aktuální informace o přijatých opatřeních a případné pokyny od odpovědných institucí budou průběžně zveřejňovány v této aktualitě.

Vloženo: 13.03.2020

kontejnery_velkoobjem.jpg

Plán kontejnerů na velkoobjemový odpad v měsíci prosinec

Plán na měsíc prosinec v detailu aktuality.

Vloženo: 28.11.2021

Garant: Technické služby města Nymburka

a-1637747582.jpg

Krajská veterinární správa ČR informuje

Státní veterinární správa ČR informuje všechny chovatele, myslivce a ostatní občany o rizicích afrického moru prasat (AMP), o jeho šíření i o metodách boje s AMP. Dále informuje o zdrojích a příznacích ptačí chřipky a radí jaká provést preventivní opatření proti jejímu šíření. Viz. informační letáky.

Letáky: Africký mor prasat – informace pro chovatele, Africký mor prasat – informace pro myslivce, Africký mor prasat – informace pro občany, Ptačí chřipka – informace pro chovatele

Vloženo: 24.11.2021

Garant: Odbor životního prostředí

enko_meu.jpg

Opatření v rámci MěÚ Nymburk

Na základě doporučení vlády, ze dne 19. listopadu, k přijímání opatření proti šíření onemocnění covid-19, s účinností od 22. listopadu 2021, žádá Městský úřad Nymburk všechny obyvatele, aby při kontaktu s MěÚ využívali především možnosti telefonické a elektronické komunikace a návštěvy omezili na nezbytně nutnou dobu. Dále žádáme o důsledné dodržování rozestupů a užívání ochranných pomůcek tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví návštěvníků a chodu úřadu.

Vloženo: 22.11.2021

Garant: Mgr. Aleš Růžička - tajemník

uzavirka-doprava.jpg

Upozorňujeme na uzavírku v ulici Topolová

Z důvodu výstavby vodovodní a kanalizační přípojky bude uzavřena část ulice Topolová v období od 29. 11.–03. 12. 2021. Jedná se o část mezi ulicemi Jasmínová a Dvorská, kde budou probíhat stavební práce. Prováděné výkopové práce znemožní průjezd vozidel.

Více informací i s mapkou naleznete v přiloženém rozhodnutí: Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Vloženo: 22.11.2021

Garant: Odbor správy městského majetku

a-1636987955.jpg

Vysvětlení k víkendovým výpadkům proudu a osvětlení lávky

Ředitel TSN Martin Netolický vysvětlil hlavní příčiny opakovaných výpadků elektrického proudu, které trápí lidi především ve třech lokalitách: sídliště Jankovice, lokalita R.A.F. a Tyršova ulice, Zálabí.

Více v detailu aktuality

Vloženo: 15.11.2021

Garant: Technické služby města Nymburka

cez.png

Přerušení dodávky elektrické energie 29. listopadu

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie v pondělí 29. listopadu v době od 07:30 do 15:30 hodin v ulicích Jičínská (č. o. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; č. p. 396, 573) a Zbožská (č. o. 8)

Bližší informace na odkazu: ČEZ - odstávky

Vloženo: 15.11.2021

uzavirka-doprava.jpg

Uzavírka ulice V Kolonii

Upozorňujeme, že od zítra 10.11. do úterý 16.11. bude uzavřena ulice V Kolonii od křižovatky s ulicí Kotlářská po Palackého třídu. Ulice je uzavřena z důvodu rekonstrukce povrchu. Autobusové dopravě bude umožněn průjezd přes uzavírku. Jedná se o opravu části objízdné trasy po stavbě okružních křižovatek.

Více informací v příloze: Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Vloženo: 09.11.2021

Garant: Odbor správy městského majetku

Posledních 20 vložených dokumentů na úřední desku

Vyvěšeno
Sejmuto
Jméno dokumentu
25.11.2021
09.12.2021
24.11.2021
08.12.2021
23.11.2021
07.12.2021
Úřední deska je k dispozici také v podloubí radnice (Náměstí Přemyslovců 163) a v ulici U Staré sladovny 1708 na budově spisovny.

Tiskové zprávy

26.11.2021

Nová dominanta města opět spojila nymburské břehy a začala sloužit lidem

Nymburáci si rozbalili největší dárek v podobě nové lávky přes Labe pro pěší a cyklisty hned na začátku adventu. Slavnostní otevření v neděli 28. listopadu město zrušilo v důsledku vyhlášení nouzového stavu. Lidé poprvé přešli přes čerstvě zkolaudovanou lávku už v pátek. Lávka je unikátní tím, že ji nepodpírá žádný pilíř v řece, je ukotvena pouze na březích. Dílo podle architektonického návrhu profesova Jiřího Stráského nahradilo původní lávku z roku 1984, která byla z bezpečnostních důvodů stržena v srpnu 2018. Na téměř 130 milionovou investici městu přispěl Státní fond dopravní infrastruktury významnou částkou 117,7 milionu Kč.
celá zpráva - [235 kB | pdf]

Město odloží slavnost, ale novou lávku otevírá veřejnosti už dnes. Vánoční strom a svíci rozsvítí online

Vyhlášení nouzového stavu v ČR neumožní plnohodnotně oslavit plánované otevření nové lávky přes Labe, nedělní slavnost se tedy přesouvá na vhodnější a bezpečnější termín po ukončení nouzového stavu. Praktickou a nejdůležitější stránku právě dnes pravomocně zkolaudované lávky mohou lidé začít využívat už dnes odpoledne – pro pěší a cyklisty bude oficiálně otevřena v 16 hodin, kdy se zároveň rozsvítí. Také vánoční strom se rozsvítí o prvním adventním víkendu, ovšem bez programu na Náměstí Přemyslovců.
celá zpráva - [126 kB | pdf]

22.11.2021

Světelnou fontánu spustí vodní víla na jeden večer, znovu se probudí opět na jaře

Vstupte a relaxujte! Vítá nová fontána příchozí do parku Dr. Antonína Brzoráda. Moderní podsvícený, průchozí vodní prvek na místě původní fontány představuje první výrazný krok k revitalizaci celého parku. Nová podoba fontány před nemocnicí a související okolní chodník, s nímž je v jedné rovině, vznikly v rámci první etapy revitalizace podle architektonické studie Ing. arch. Aleny Mocové z Nymburka. Stavbu mohli lidé sledovat během října a v listopadu byla podle plánu dokončena. Fontánu slavnostně spustí vedení města spolu s autorkou návrhu a vodní vílou ve čtvrtek 25. listopadu, než ji následně opět zazimují.
celá zpráva - [126 kB | pdf]

16.11.2021

Na jankovickém sídlišti začaly práce na novém hřišti

Osazené obrubníky, dláždění ulic a zemní práce na budoucím hřišti. Druhá etapa revitalizace sídliště je v plném proudu a souběžně probíhá výstavba nového hřiště v severní části. Časový postup stavebních prací odpovídá plánu a bude pokračovat v příštím roce, kdy dojde také na obnovu vnitrobloků a zeleně.
celá zpráva - [121 kB | pdf]

15.11.2021

Jak se daří nové lávce před slavnostním otevřením? Nymburk navštíví její autor

Píší se poslední řádky příběhu lávky před jejím slavnostním otevřením. Na tematický program a první procházku po nové lávce přes Labe jsou všichni srdečně zváni v neděli 28. listopadu od 15 hodin. Aktuálně je samotná lávka provozuschopná, dokončená je také dosadba zeleně v jejím bezprostředním okolí a pracuje se na dodláždění ploch pod lávkou. Co lávku ještě čeká do otevření a na co se mohou těšit hosté v den otevření?
celá zpráva - [129 kB | pdf]

25.10.2021

Stavební práce na lávce finišují, firma upravuje i okolní plochy

Protiskluzná pochozí vrstva lávky, montáž zábradlí s osvětlením a dlažby pod lávkou a povrchy vozovek v blízkém okolí s návazností na lávku. To jsou aktuální práce na nové lávce přes Labe i pod ní. Stavební firma HOCHTIEF CZ již zároveň odstraňuje pomocné prvky jako skruže, poloostrovy a dočasné piloty v Labi.
celá zpráva - [125 kB | pdf]

19.10.2021

Stavba vodního prvku v parku přešla z podzemí na povrch

Fontána s podsvícením, kterou se dá projít, se rýsuje v parku Dr. Antonína Brzoráda. Kolemjdoucí mohou denně sledovat stavbu, která má být dokončena v listopadu tohoto roku, krok za krokem. Aktuálně je hotová podzemní šachta s technologiemi. Viditelný je nový betonový límec, připravený k osazení kamenickými prvky. Okolí fontány je vyštěrkováno, což je příprava podkladu pro chodník.
celá zpráva - [133 kB | pdf]

12.10.2021

Kamenná náplavka na Zálabí opět ožije, stane se městskou pláží

Nymburská náplavka se po stavbě nové lávky stane příjemným zákoutím pro relaxaci. A to i pro užívání vodních radovánek. Vedení města se zabývá vizí plovárny, která ve městě chybí. Prostor mezi pivovarem a lávkou vyčistil zhotovitel lávky, který jej užíval pro účely stavby, a opět se objevil původní kamenný břeh. Přibydou dvě dřevěná plovoucí mola. Historicky užívaná náplavka se tak vrací k životu.
celá zpráva - [122 kB | pdf]

01.10.2021

První kameny zmizelých připomínají v Nymburce oběti nacistické zvůle

Na rohu nymburských ulic Tyršova a Eliščina třída byly v pátek 1. října odhaleny první místní kameny zmizelých, takzvané Stolpersteine (kameny, o které je třeba klopýtnout). Celkem osm kostek s mosazným povrchem nese jména členů rodiny Pickových. Slavnostním aktem a následným programem v Hálkově městském divadle vyvrcholilo dvouleté pátrání členů Klubu moderní historie při Gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce. Členové klubu postupně pronikali do nelehkého tématu holokaustu, mapovali osudy nymburských obětí nacistické rasové perzekuce, jichž bylo na sedmdesát, a skládali příběh rodiny Pickových, která v Nymburce provozovala továrnu na dámské a dětské oděvy.
celá zpráva - [142 kB | pdf]

24.09.2021

Svoz odpadů nezdraží, musí zefektivnit

Nové svozové vozidlo a nová firma, která převezme a zajistí využití či likvidaci odpadu. To jsou aktuální kroky města v odpadovém hospodaření schválené radními na středečním zasedání. Pro připravenost sběrného dvora na příjem odpadů je nezbytná také oprava mostové váhy. Za svoz odpadu Nymburáci v příštím roce zaplatí stejně jako letos 860 Kč.
celá zpráva - [127 kB | pdf]

Poplatek za svoz odpadu zůstává nezměněn a třídit odpad lze přímo u domu

Nymburáci zaplatí v příštím roce za svoz odpadu stejně jako letos, tedy 860 korun. Návrh nové vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, projednali zastupitelé na svém zasedání 15. září. Návrh počítal se zdražením o 100 korun pro rok 2022. Po diskuzi nebyl přijat.
celá zpráva - [128 kB | pdf]

17.09.2021

Zasíťování nových lokalit a budoucí využití brownfieldů se začne řídit jasnými pravidly

Město Nymburk se rozrůstá a úkolem jeho vedení je vytvářet dobré zázemí pro život. Zásadní téma pravidel pro zasíťování nových lokalit a pro budoucí využití brownfieldů (nevyužívaných nemovitostí) prodiskutovali zastupitelé na středečním zasedání a shodli se na nutnosti nastavit jasná pravidla. Přijali proto usnesení na zřízení pracovní skupiny z řad zastupitelů, kteří spolu s odborníky pro tuto oblast připraví podklady a studii. Ta vychází z předpokladu možného nárůstu počtu obyvatel a související potřeby občanské vybavenosti, dopravy a ostatní infrastruktury.
celá zpráva - [118 kB | pdf]

15.09.2021

Město i v letošním roce rozdělí dotace na opravu budov v městské památkové zóně

Dotační program na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v městské památkové zóně funguje v Nymburce již pátým rokem. Rada města schválila dotace na opravu nemovitostí v centru města do 50 tisíc korun. Zastupitelé města na svém dnešním zasedání potvrdili dotace na opravu nemovitostí v centru města nad 50 tisíc korun.
celá zpráva - [124 kB | pdf]

03.09.2021

Nymburk přivítal devět prvních tříd a jednu přípravnou

Nový školní rok na všech nymburských základních školách začal slavnostním přivítáním prvňáčků. Nymburk má tento školní rok v lavicích celkem 177 prvňáčků.
celá zpráva - [192 kB | pdf]

31.08.2021

Jankovické sídliště nabídne místo pro relaxaci i sport

První etapa revitalizace je hotová a druhá etapa je v plném proudu. Město má však v plánu upravit i zelenou plochu v severní části sídliště.
celá zpráva - [118 kB | pdf]

30.08.2021

Sen se stal skutečností. V čase posvícení se věž sv. Jiljí otevře veřejnosti

Snaha radnice o zpřístupnění věže se naplnila. Ochoz věže kostela sv. Jiljí, z něhož se návštěvníkům naskytne úchvatný pohled na město i daleké okolí, bude otevřen v rámci v rámci Nymburského posvícení s jarmarkem. Oprava schodiště skončila a věž se stává významným kulturním a turisticky atraktivním prvkem města.
celá zpráva - [119 kB | pdf]

19.08.2021

Město plánuje propojení ulic Na Hroudách a Okružní, nyní hledá projektanta

Radní schválili vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace, která vyřeší chybějící propojení ulice Okružní s ulicí Na Hroudách. Obyvatelé nových domů v lokalitě Na Hroudách jsou tak prvním krokem na cestě k pohodlnému spojení s další částí města, jehož absence jim přináší komplikace.
celá zpráva - [114 kB | pdf]

13.08.2021

Nemocnice Nymburk dostane na rozvoj 150 mil. Kč z EU

Město a Nemocnice Nymburk může oznámit radostnou zprávu. S projektem na nákup přístrojového vybavení a přístavbu k pavilonu A, kde své místo v přízemí najde nová multioborová JIP, která bude vyhovovat současnému rozložení zdravotní péče v objektech nemocnice, a v dalších patrech dovolí rozšířit oddělení chirurgie a GYN-POR, jsme skutečně v dotačním titulu REACT-EU uspěli. Projekt nemocnice v celkové výši 150 mil. Kč byl doporučen k financování.
celá zpráva - [168 kB | pdf]

12.08.2021

Kaple sv. Jana Nepomuckého přivítá výstavu. Práce na její rekonstrukci však nekončí.

Město už několik let pokračuje v rekonstrukci kaple sv. Jana Nepomuckého. Poslední velkou změnou je repase vitrážových oken, obnovení omítek a výmalby. V kapli se však stále pracuje. I přesto se sem během léta dočasně vrátí kultura.
celá zpráva - [122 kB | pdf]

06.08.2021

Při vzpomínce na děsivé události roku 1634 zazní Mozartovo Requiem

Každé město uchovává ve své paměti časy prosperity i doby temné a zlé. Pro Nymburk se stal černým dnem 16. srpen Léta Páně 1634. Toto významné výročí si město připomene odbornou přednáškou v městské knihovně, komentovanou prohlídkou města a slavnostním provedením díla Requiem W. A. Mozarta.
celá zpráva - [122 kB | pdf]

02.08.2021

Nymburk chystá zpřístupnění věží městského opevnění

Město vypsalo výběrové řízení na zhotovitele úprav v hradebních věžích. Projektová dokumentace řeší zpřístupnění hradeb Na Rejdišti. Po věži kostela sv. Jiljí se jedná o další městskou historickou památku, jež má být dostupná široké veřejnosti.
celá zpráva - [122 kB | pdf]

15.07.2021

Nymburk poskytne pomoc poničeným obcím

Město poskytne finanční dar obci Hrušky a obci Stebno (Lounsko), které zasáhl ničivý živel. Na svém mimořádném jednání o tom rozhodli zastupitelé města.
celá zpráva - [121 kB | pdf]

14.07.2021

Nymburk rozšiřuje systém sběru tříděného odpadu od domů

Vedení města ve spolupráci s technickými službami zavedlo v loňském roce systém třídění papíru a plastu do speciálních nádob přímo u domu. Nově město tento systém rozšíří i do dalších lokalit.
celá zpráva - [124 kB | pdf]

02.07.2021

Street art změní Nymburk v galerii

Nymburský street art je zpět. Loňskou první vlaštovkou byla výzdoba zdi v Parku Hrdinů, kterou má na svědomí organizátor Lukáš Kladívko. Letošní druhý ročník sympozia veřejného umění v Nymburce nabídne 7. a 11. července řadu akcí a zajímavých jmen. Hlavním a největším tahákem bude tvorba tří velkoformátových obrazů.
celá zpráva - [132 kB | pdf]

29.06.2021

HOCHTIEF zahájil v Nymburce finální etapu výstavby nové lávky přes Labe. Střední část konstrukce stavbařům doplavila na místo nákladní loď

Stavba nové lávky přes Labe v Nymburce vrcholí. V průběhu dnešního dopoledne stavbaři ze speciální lodi vyzvedli střední část mostní konstrukce, která s definitivní platností potvrdila, že práce postoupily do závěrečné etapy. Realizace ojedinělé stavební operace zabrala několik hodin.
celá zpráva - [174 kB | pdf]

08.06.2021

Město dokončilo výstavbu nového hřiště pro ZŠ Tyršova

Škola dlouhodobě postrádala vlastní hřiště a využívala sousední nevyhovující prostranství „Na hasičárně“. Nově se mohou žáci školy těšit ze zbrusu nového multifunkčního hřiště. V pondělí byla předána hotová stavba a chystá se slavnostní otevření.
celá zpráva - [122 kB | pdf]

01.06.2021

Druhá etapa revitalizace sídliště Jankovice startuje

Nymburk pokračuje v proměně Jankovic. Po úspěšně dokončené I. etapě zahájí město na přelomu června a července II. etapu revitalizace sídliště. Včera bylo zhotoviteli předáno staveniště.
celá zpráva - [121 kB | pdf]

21.05.2021

Město připravuje postupnou obnovu Parku Dr. Antonína Brzoráda, v ruce má architektonickou studii celého prostoru včetně rekonstrukce stávající fontány

V Nymburce máme zelené plochy a parky, které udržujeme a postupně obnovujeme. Jsou zelenými plícemi města, oázou pro drobné živočichy a ptáky a místy, kde můžeme odpočívat, a dokonce plánovat vhodné kulturní počiny. Právem se pyšníme lesoparkem Na Ostrově či Parkem Pod Hradbami. Park Dr. Antonína Brzoráda před Obecním domem je dnes spíše jen průchozí. Neláká k tomu, aby člověk zůstal a relaxoval. Architektonická studie je prvním krokem ke změně. Jako první přijde na řadu rekonstrukce fontány.
celá zpráva - [136 kB | pdf]

11.05.2021

Městskou knihovnu v Nymburce povede od června Jan Červinka

Výběrové řízení na ředitele městské knihovny bylo ukončeno. Do čela významné kulturní instituce města se postaví Mgr. Jan Červinka. Funkce se ujme prvního června.
celá zpráva - [119 kB | pdf]

05.05.2021

Hlasování participativního rozpočtu skončilo, přinášíme výsledky

Sláva vítězům, čest poraženým! Nymburáci vybrali své nejoblíbenější projekty v prvním ročníku Nymburského měšce. Celý duben mohli občané hlasovat a vybírat z osmi projektů, které se ucházely o jejich přízeň. V hlasování veřejnosti zvítězily květinové louky, venkovní stoly na stolní tenis a vybudování přístřešku autobusové zastávky.
celá zpráva - [145 kB | pdf]

03.05.2021

Nymburk už disponuje dobíjecí stanicí pro elektromobily

V areálu obchodního centra Kaufland vybudovala energetická společnost ČEZ veřejnou rychlonabíjecí stanici. Díky ní se tuzemská síť pro dobíjení elektromobilů provozovaná touto společností rozšíří na 300 míst. Slavnostní otevření se uskutečnilo právě dnes.
celá zpráva - [143 kB | pdf]

29.04.2021

Důležitý krok k získání zimního stadionu do vlastnictví města byl schválen

Technický stav zimního stadionu je neutěšený. Majitel ani provozovatel nemají na rekonstrukci prostředky. Všichni ale chceme zimní stadion zachovat. Město proto dlouhodobě jedná o převzetí zimního stadionu do svého majetku. Vlastnictví objektu a pozemku je základní podmínkou možné rekonstrukce a přestavby v režii města. Jako jeden z nejtvrdších oříšků se ukázaly být majetkové poměry u pozemků, kde zimní stadion leží.
celá zpráva - [122 kB | pdf]

12.04.2021

Architektonická studie zajistí citlivou rekonstrukci městského kina

O tom, že kino potřebuje rozsáhlejší opravy, se hovoří už dlouho. Kino Sokol slouží městu od roku 1928 a zásadnější rekonstrukcí prošlo naposledy v 70. letech minulého století. Poté se uskutečnily jen dílčí zásahy, např. v roce 2012 prošla modernizací promítací technika, v minulých letech bylo opraveno foyer a letos toalety. Musíme připomenout, že kino projektoval světoznámý architekt Osvald Polívka (1859–1931), autor řady významných budov, mimo jiné i autor nymburské secesní vodárenské věže. Také to je jeden z důvodů, proč musí být s objektem zacházeno velmi citlivě.
celá zpráva - [138 kB | pdf]

01.04.2021

Participativní rozpočet: vybírejte z osmi projektů ten, který vás osloví

Participativní rozpočet jsme otevřeli loni na podzim. Nejprve jste vymýšleli a vybírali název participativního rozpočtu a vyhrál „Nymburský měšec“, poté jste zasílali do měšce své nápady a projekty, jak zlepšit život v našem městě. Nyní je na vás, abyste z nich vybrali ten projekt, který chcete v Nymburce realizovat.
celá zpráva - [183 kB | pdf]

23.03.2021

V březnu začíná I. etapa revitalizace zeleně, bude se kácet a hned sázet

Zeleň ve městě je citlivé téma pro každého, v péči o ni postupuje město výhradně ve spolupráci s odborníky. Ačkoli se občas objeví články v tisku a komentáře plné emocí a soudů, je třeba se ohradit – péče o každý strom je pečlivě plánovaná. Vychází z pasportu zeleně a na něj navazující projekt Revitalizace zeleně města, rozdělený do dvou etap.
celá zpráva - [124 kB | pdf]

19.03.2021

Nemocnice potřebuje dýchací přístroje, okolní obce pomáhají

Situace v nemocnici je náročná. Přibývá lidí, kteří při boji s nemocí covid-19 potřebují podporu dýchání. Přístrojů je ale málo. V úterý 16. března proto Nemocnice Nymburk vyhlásila veřejnou sbírku, díky které by mohla přístroje zakoupit. Do sbírky přispívají nejen fyzické osoby, ale přidaly se i obce.
celá zpráva - [141 kB | pdf]

03.03.2021

Zpřístupníme věž kostela sv. Jiljí „schůdek za schůdkem“

Sbírka na zpřístupnění ochozu věže běží. Projektovou dokumentaci již máme. Nyní město přichází s možností, jak přispět a posunout rekonstrukci opět o krok (nebo spíše „o schod“) dál. Kdo chce, ten může adoptovat jednotlivé schody, které pak ponesou jméno donátora.
celá zpráva - [121 kB | pdf]

25.02.2021

Minimální síť sociálních služeb pro rok 2021 až 2023 je známá

Poskytovatelé zahrnutí do této sítě zajišťují péči a odborné poradenství pro znevýhodněné a zranitelné skupiny osob z našeho regionu. Zastupitelé odsouhlasili vstup do Minimální sítě sociálních služeb (MSSS) na následující léta celkem jedenácti subjektům poskytujícím třiadvacet služeb.
celá zpráva - [129 kB | pdf]

18.02.2021

Pasport odpadového hospodářství je nově on-line

Odpadové hospodářství ve městě občany zajímá. Ovlivňuje jejich komfort, pohodlí, prostředí a v neposlední řadě i peněženku. Nejčastěji dotazy směřují k umístění nádob na ukládání odpadu na území města. Město se proto rozhodlo zpřístupnit veřejnosti on-line aplikaci, která občanům poskytne spolehlivé informace.
celá zpráva - [117 kB | pdf]

11.02.2021

Hlasujte v anketě o nejúspěšnějšího sportovce roku 2020

Jak jsme si už zvykli v minulých letech, Nymburk se opět stal součástí projektu „Nejúspěšnější sportovec roku“. Hlasujte v anketě pro sportovce z našeho regionu, který si vás získal svými sportovními úspěchy v loňském roce. Můžete vybrat až pět nominovaných jednotlivců či týmů.
celá zpráva - [93 kB | pdf]

05.02.2021

Výzva pro výtvarníky, umělce či grafiky – navrhněte skřítka Nárožníčka

Město Nymburk plánuje do ulic města umístit skřítky Nárožníčky. Co jsou tihle skřítkové zač? Nárožníčci žijí pod nárožními kameny, které bývaly u každého rohového domu. Jsou to skřítci, kteří do svých deníků pečlivě zapisují veškeré události týkající se jejich uličky a obyvatel zde žijících. V Nymburce je máme, o tom není pochyb. Vždyť o tom vypráví kniha Pověsti z Kaplanky nymburského spisovatele Jana Řehounka. Jen je nikdo pořádně neviděl, a tak to chceme napravit. Hledáme výtvarníky, kteří jim vdechnou podobu.
celá zpráva - [126 kB | pdf]

04.02.2021

Ostrov brzy ožije fit stezkou s tréninkovými cvičebními prvky

Na Ostrově přibydou nové tréninkové cvičební prvky. Vedení města se rozhodlo opravit a obnovit původní fit stezku v parku Ostrov a nabídnout obyvatelům města kvalitní prostředí pro zlepšení fyzické kondice. Právě v těchto dnech firma osazovala u stezky v parku konstrukce na cvičení. Jen si ještě musíme dva týdny počkat, až vyzraje beton, v němž jsou jednotlivé konstrukce upevněny. Pak budeme moci fit stezku k cvičení využívat.
celá zpráva - [123 kB | pdf]

28.01.2021

Program podpory kastrace koček omezí počet kočičích bezdomovců

Rada města včera schválila Program podpory kastrace koček v Nymburce včetně pravidel pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrace koček. Poskytnutí finančního daru je možné na základě podané žádosti, k níž bude přiložen doklad o kastraci. Díky programu by mělo dojít ke snížení počtu toulavých koček.
celá zpráva - [125 kB | pdf]

27.01.2021

Nymburk uspěl s žádostí o dotaci na projekt „Moderní úřad Nymburk“

Jedná se o projekt, který má zajistit snadnější komunikaci občanů s veřejnou správou. Nově umožní elektronická komunikace nahradit osobní i poštovní kontakt mezi občanem a úřadem. Výhodou je vyřízení vybraných záležitostí elektronicky z pohodlí domova.
celá zpráva - [77 kB | pdf]

Studenti gymnázia pracují na projektu Kameny zmizelých, město je podporuje

Právě dnes máme v kalendáři Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Tento čas patří úvahám nad tím, co lidé v minulosti dopustili. Tento den vzpomínáme na ty, kteří byli vyhnáni ze svých měst a domovů a zmizeli v koncentračních táborech či daleko ve světě. Naše město nebylo výjimkou. Také odsud odešli či byli násilím vytrženi dospělí, děti, sousedé… Něco jim dlužíme. Malý pomníček, památku na jejich život v našem městě. Nemají místo posledního odpočinku. Jejich jména však nesmí být zapomenuta. O to usilují mladí studenti z Gymnázia Bohumila Hrabala. Pátrají po jejich osudu. V Nymburce se připravuje první instalace Kamenů zmizelých.
celá zpráva - [123 kB | pdf]

25.01.2021

Kaple sv. Jana Nepomuckého odhalila své podzemí

Kaple sv. Jana Nepomuckého má za sebou několik úspěšně dokončených etap rekonstrukce. Nyní známe také výsledky geofyzikálního průzkumu.
celá zpráva - [123 kB | pdf]

22.01.2021

Základní škola Tyršova se letos dočká nového sportovního hřiště, město vypsalo výběrové řízení na zhotovitele díla

Město vyhlásilo veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Hřiště v ZŠ Tyršova“. Pokud bude výběrové řízení úspěšné, měli bychom v únoru znát vítězného zhotovitele, s nímž město uzavře smlouvu o dílo. V březnu mohou být zahájeny stavební práce.
celá zpráva - [116 kB | pdf]

21.01.2021

První část revitalizace Jankovic je téměř dokončena. Město připravuje zahájení další etapy

Po kompletní revitalizaci starého sídliště přišly na řadu i sousední Jankovice. První etapa byla téměř dokončena a letos na jaře chce město zahájit druhou. V současné době běží výběrové řízení na zhotovitele druhé etapy.
celá zpráva - [121 kB | pdf]

20.01.2021

V divadle a kině využívají nucené uzavření k práci řemeslníků

Naše vyhlášené kulturní stánky zůstaly v rámci protiepidemických opatření uzavřené pro diváky. Netěší to nikoho z nás. Má to jedinou pozitivní stránku, a to je dostatek času i prostoru k pracím, které za běžného provozu nejsou možné. Kino vyřešilo problém s nevyhovujícími toaletami, divadlo se zbavilo ošuntělých potahů v prvních řadách.
celá zpráva - [119 kB | pdf]

19.01.2021

Základní škola Letců R.A.F. má nové venkovní učebny v zahradě

Příroda je lék, platí odnepaměti. Touto cestou se vydali i v Základní škole Letců R.A.F. v Nymburce, kde mají od konce roku k dispozici nově upravenou zahradu v přírodním stylu. Tady si mohou děti hrát i vzdělávat se ve venkovních učebnách. Projekt „Školní zahrada ve školní družině v ZŠ Letců R.A.F.“ je spolufinancován Evropskou unií.
celá zpráva - [127 kB | pdf]

11.01.2021

Sbírka na zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí pokračuje i v tomto roce

Město se snaží ochoz věže, ze které je skvělý výhled na celé město, opravit a otevřít veřejnosti. Kostel sv. Jiljí je ale v majetku církve a financování rekonstrukce je tím pro město problematické. Bylo nutné najít cestu. Povedlo se. Od loňska běží sbírka na financování projektu, kterou Krajský úřad Středočeského kraje nyní prodloužil o další rok. Projektovou dokumentaci zaplatil starosta města.
celá zpráva - [122 kB | pdf]

06.01.2021

Zahrada skřítka Větrníka prošla první a druhou etapou rekonstrukce

Děti z mateřské školy Větrník, při Základní škole Letců R.A.F., se dočkaly. První dvě etapy rekonstrukce zahrady byly dokončeny. Kromě standardních herních prvků je součástí zahrady i venkovní výuková učebna. Projekt má díky finanční náročnosti čtyři etapy.
celá zpráva - [79 kB | pdf]

04.01.2021

V roce 2021 už nemusíte na úřad pro známku na popelnice

Díky loni zavedeným evidenčním známkám s trvalou platností už občané nemusí chodit na městský úřad pro novou známku na popelnici. Roční poplatek za svoz odpadu mohou uhradit z pohodlí domova.
celá zpráva - [122 kB | pdf]

Listopad 2021

DatumOdkaz
26.11.2021hlášení
26.11.2021Mimořádné hlášení
22.11.2021hlášení
19.11.2021hlášení
15.11.2021hlášení
12.11.2021hlášení
10.11.2021hlášení
08.11.2021hlášení
05.11.2021hlášení
03.11.2021hlášení
02.11.2021Mimořádné hlášení
01.11.2021hlášení
Starší hlášení

Akce na dnešní den

 Vlastivědné muzeum Nymburk UZAVŘENO

01.07.2019 - 31.12.2022
Dlouho očekávaná rekonstrukce budovy muzea a vytvoření nových expozic se stávají realitou. Pro vás návštěvníky, to bohužel znamená, že muzeum v Nymburce bude od 1. července 2019 několik let uzavřené. Během rekonstrukce, které provede firma vyšlá z výběrového řízení, budeme připravovat nové expozice. Zpřístupněny budou středověké sklepy, v přízemí najdete přírodovědnou a archeologickou část, expozici věnovanou Bohumilu Hrabalovi a historii železnice a celé první patro věnujeme historickému vývoji města od renesance po 20. století. Pro potřeby vystavení Hrabalova auta a Muchova obrazu bude postavena budova nová, propojená se stávající průchodem v prvním patře. V době rekonstrukce můžete navštívit další pobočky Polabského muzea a to v Poděbradech, Lysé nad Labem a v Přerově nad Labem. Budeme se těšit za pár let na vaši návštěvu!

image Výstava Trojhlas

Výstava Trojhlas
08.11.2021 - 31.01.2022
Loutková animace třikrát jinak.

 Kurz háčkování s lektorkou Martinou Martiňákovou

Kurz háčkování s lektorkou Martinou Martiňákovou
12.10.2021 - 07.12.2021
Přijďte mezi fanynky ručních prací, něco se naučíte nebo jen budete sbírat inspiraci. Další termíny 9. a 23. 11. a 7. 12. Dalších pět lekcí se uskuteční v roce 2022. Cena 10 lekcí je 1500 Kč. Možné je zaplatit kurzovné, dvakrát tedy 750 Kč vždy za pět lekcí. Kurz je určen pro dospělé. Počet míst omezen. Materiál je v ceně kurzu. Přihlášky a další informace v knihovně na sídlišti nebo na telefonu 327 340 285 nebo e-mailu pobocka@knihovna-nbk.cz.

image Barevný svět

Barevný svět
02.11.2021 - 02.12.2021
Výstava obrazů Dagmar Chramostové.

 Rozsvícení vánočního stromu – 1. adventní neděle - POZOR ZMĚNA!

Rozsvícení vánočního stromu – 1. adventní neděle - POZOR ZMĚNA!
28.11.2021
Nouzový stav omezí adventní program, o kulturu ale nepřijdete! Jak říká starosta Tomáš Mach, užijme si ji komorněji. Víkendové venkovní akce jsou zrušeny, zahájení adventu nabídneme opět online formou krátkého programu v neděli od 17 hodin na webu a Facebooku města. Nepřijdete tak o rozsvícení vánočního stromu, zapálení první adventní svíce, koledy a slavnostní fanfáry, alespoň přes obrazovky. Naživo si během prosince můžete užít filmová a divadelní představení, plánovaná setkání s osobnostmi i koncerty v Obecním domě apod., které najdete v programu Nymburského kulturního centra. Již tradičně rozsvítíme v oknech radnice první adventní svíci – svíci proroků a během bohatého programu dojde i na rozsvícení vánočního stromu. Chybět nebude ani otevření Ježíškovy kanceláře, slaměný betlém či adventní jarmark. Po celou dobu bude na náměstí malý vánoční trh, k dispozici bude svařák a vánoční cukroví. Program na náměstí moderuje herečka a moderátorka Barbora Mottlová. Další informace naleznete na: www.nkc-nymburk.cz/i…

 Slavnostní otevření nové lávky přes Labe - ODLOŽENO

Slavnostní otevření nové lávky přes Labe - ODLOŽENO
28.11.2021
POZOR: Vyhlášení nouzového stavu v ČR neumožní plnohodnotně oslavit plánované otevření nové lávky přes Labe, nedělní slavnost se tedy přesouvá na vhodnější a bezpečnější termín po ukončení nouzového stavu. Praktickou a nejdůležitější stránku právě dnes 26. 11. pravomocně zkolaudované lávky mohou lidé začít využívat už dnes odpoledne – pro pěší a cyklisty bude oficiálně otevřena v 16 hodin, kdy se zároveň rozsvítí. Místa pro diváky jsou na obou březích Labe a na chodníku Kamenného mostu.

Stálé Akce

image Výstava fotografií komplexní pozemkové úpravy

Realizace plánů společných zařízení na okresech Nymburk a Praha východ pobočku SPÚ v Nymburce.

image Vánoční výstava Centra pro všechny

Vánoční výstava Centra pro všechny
Prodejní výstava výtvarných prací malých a velkých centráků z integračních kroužků a chráněné dílny Centra pro všechny.
Obrázky si můžete zakoupit od 4. prosince 2020 do konce roku 2020 v nymburské restauraci U Gregorů.

Výtěžek z prodeje bude využit na podporu a činnosti dětí a mládeže s postižením.