Město a městský úřad Nymburk - Úvodní stránka

Město Nymburk / Město / Úvodní stránka
přivítání starostou

hlasování o podobě náměstí Nymburka

AKTUÁLNÍ INFORMACE

23.07. 2015

Středočeský hejtman Miloš Petera vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů

obrázek
Na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a s přihlédnutím k předpovědím Českého hydrometeorologického ústavu vyhlásil ve středu 22. července hejtman Miloš Petera (ČSSD) na území Středočeského kraje až do odvolání období déletrvajícího sucha. Toto opatření se týká i plošného zákazu rozdělávání ohňů na území regionu.


vložil: Tomáš Kukal (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 161x

22.07. 2015

Zákaz odběru povrchových vod na území ORP Nymburk

obrázek
Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, zakazuje dle vodního zákona a ve veřejném zájmu odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Nymburk s okamžitou platností do odvolání. K tomuto účelu vydal opatření obecné povahy formou veřejné vyhlášky, která je zveřejněna na úřední desce. Zákaz odběru vody platí pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků a napouštění nádrží. Mimořádné opatření bylo vydáno na základě podprůměrných minimálních průtoků na vodních tocích a na základě zprávy správce povodí Povodí Labe s. p., Hradec Králové, o hydrologické situaci na vodních tocích v období měsíce července 2015 a vzhledem k nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi pro příští dny.


vložil: Tomáš Kukal (odbor informatiky)

20.07. 2015

Úplná uzavírka části silnice II/331 v Purkyňově ulici

obrázek
Úplná uzavírka části silnice II/331 v Purkyňově ulici se týká úseku mezi ulicemi Zbožská a Tylova. Uzavírka je plánována od 21. července do 31. srpna z důvodu rekonstrukce kanalizačního řadu firmou Halko. Objízdné trasy vedou po místních komunikacích, pro veřejnost ulicemi Zbožská, Okružní-zpět na II/331 (křižovatka ulic Drahelická a Tyršova). Objízdné trasy jsou vedeny jednosměrně ulicí Máchova, ulicemi Zbožská a Okružní ve druhém směru.


vložil: Tomáš Kukal (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 135x

09.07. 2015

Mezinárodní turnaj národních týmů v basketbalu vozíčkářů

obrázek
O víkendu 1.-2.8.2015 se Sportovní centrum ve městě Nymburk stane dějištěm mezinárodního turnaje národních týmů v basketbalu vozíčkářů - Future Cup.
Pozvánka s programem zde


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

08.07. 2015

Revitalizace sídliště Drahelice vstoupila do IV. etapy. Potrvá do konce listopadu

obrázek
Od začátku července do konce listopadu tohoto roku budou v ulici Jurije Gagarina probíhat stavební práce na rekonstrukci IV. etapy revitalizace sídliště Drahelice. V rámci stavebních úprav dojde k výměně vozovky, vybudování nových parkovacích stání a chodníků, kontejnerových stání, dopravního značení, veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu. Dále bude vyřešena úprava zelených ploch s výsadbou stromů a okrasných keřů.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 322x

29.06. 2015

Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?

obrázek
V letošním roce končí desetileté období od hromadné výměny občanských průkazů prováděné v roce 2005. Doporučujeme Vám ověřit si, zda nekončí platnost i Vašeho občanského průkazu.
Více zde


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

04.06. 2015

Výzva k regulaci plevelných rostlin

obrázek
Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán rostlinolékařské péče, upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků na dodržování základních povinnosti fyzických a právnických osob vyplývající z ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů. Podle tohoto ustanovení jsou vlastníci pozemků, nebo osoby, které pozemky užívají, povinni.....


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 578x

24.04. 2015

Kontejner pro pytlový sběr je k dispozici v další lokalitě

obrázek
Od 1. května 2015 je ve dvoře budovy bývalého městského úřadu na adrese Nymburk, Palackého 449 (dnes sídlo Městského kulturního střediska), umístěn krytý mobilní kontejner šedé barvy s označením „pytlový sběr“. Přístup k tomuto kontejneru je hnědými kovovými vraty vpravo vedle budovy č.p. 449.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 742x

22.01. 2015

Novinka v adresném třídění odpadu

obrázek
Občanům, registrovaným v adresném sběru odpadu, nabízíme možnost nechat si zaslat štítky na pytle přímo domů do své poštovní schránky.
Co je pro to nutné udělat? V první řadě musíte již být do systému registrováni. Poté zašlete e-mail s Vaším požadavkem na adresu lenka.minarikova@meu-nbk.cz - kolik štítků chcete zaslat a poměr komodit (plast, papír, nápojový karton). Vycházejte prosím z toho, že na jednom archu A4 je 27 štítků.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 1176x

21.01. 2015

Nové průkazy začne ÚP ČR vydávat od 1.4.2015

obrázek
Úřad práce ČR upozorňuje, že výměna průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů se realizuje až od 1.4.2015. Nejpozději je potřeba žádost podat do 31.12.2015.

1) Lidem, kteří pobírají příspěvek na mobilitu, zašle příslušná krajská pobočka ÚP ČR písemnou výzvu k prokázaní nároku na průkaz OZP
2) Držitelé průkazů, kteří nepobírají příspěvek na mobilitu, si musí zajistit výměnu průkazu rovněž v období od 1.4. do 31.12.2015


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 1020x

08.01. 2015

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2015

obrázek
Bližší info ZDE...


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

28.06. 2013

Ochrana před zneužitím občanských průkazů

obrázek
Novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu ochrany občana před možným zneužitím ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu, nově umožňuje zavádět údaj o ztrátě nebo odcizení dokladu také místně nepříslušným úřadům obcí s rozšířenou působností (t.j. mimo místo trvalého pobytu občana)...


vložil: Tomáš Kukal (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 2665x

04.04. 2013

ZMĚNA označení vozidla pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P

obrázek
Průběžná výměna probíhá na Městském úřadu Nymburk, Odboru sociálních věcí, Budova B, 1. patro.

Co je třeba pro vyřízení výměny:
• osobně se dostavit na MěÚ Nymburk, Odbor sociálních věcí
• předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P
• předložit občanský průkaz
• 1x barevná fotografie současné podoby o rozměru 3,5 cm x 4,5 cm


vložil: Ing. David Kyncl (odbor informatiky)


Náš webový tip - zajímá Vás to nejaktuálnější z kultury?