Město a městský úřad Nymburk - Úvodní stránka

Město Nymburk / Město / Úvodní stránka
přivítání starostou

hlasování o podobě náměstí Nymburka

AKTUÁLNÍ INFORMACE

01.09. 2015

4.Setkání s občany v ulicích Nymburka

obrázek
Vedení města Nymburka zve na 4. setkání s občany v ulicích Nymburka, které se koná ve čtvrtek 24. září 2015. Sraz je v 17 hodin u Dřeváku na drahelickém sídlišti. Trasa povede ulicemi Mládežnická - Karla Čapka - Jurije Gagarina - Vítkovická.
Leták ke stažení zde


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

01.09. 2015

Přijďte si zařídit doklady bez čekání

obrázek
Nová on-line služba je občanům k dispozici od 1. září 2015 pod názvem Rezervační systém. Jeho cílem je ušetřit čas klientům odboru správních činností a dopřát jim více komfortu při vyřizování jejich objednávek. Do Rezervačního systému lze přistupovat přímo z úvodní strany webu města


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 53x

01.09. 2015

Nový web Bezpečný Nymburk je tu pro vás od 1. září 2015

obrázek
Kdo navštíví web Bezpečný Nymburk, bude v obraze ohledně aktualit z dopravy, kriminality nebo sociálních služeb ve městě. Úkolem webu je podpořit bezpečnost a pořádek ve městě a to i informovaností. Občané se na webu mohou nejen dozvědět novinky, ale také se zeptat na vše, co je zajímá.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

31.08. 2015

Vánoční strom pro Nymburk

obrázek
Obracíme se na veřejnost s prosbou o darování vánočního stromu.
Přestože teprve končí letní prázdniny, zahajujeme přípravy na Vánoce.
Pokud uvažujete v nejbližší době o pokácení vzrostlého jehličnatého stromu a mohli byste jej darovat městu, kontaktujte nás.
Potřebujeme pravidelně rostlý strom s výškou nejméně 10 metrů. ...
Vybraného majitele stromu čeká odměna.
Děkujeme za Vaše nabídky.
Zdeněk Vocásek, radní
tel. 604 847 775, zdenek.vocasek@meu-nbk.cz


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

05.08. 2015

Informace jak postupovat při ohlašování zápachu v Nymburce – Zálabí a při výskytu zdravotních potíží občanů

obrázek
1) Při nahlášení výskytu zápachu uveďte písemně den, hodinu, intenzitu zápachu, případně další subjektivní pocity a informace o ohlašovateli, včetně kontaktu. Dále uveďte, kdy jste zaznamenali výskyt zápachu poprvé. Toto oznámení podejte na podatelnu MěÚ a obálku označte heslem „ZÁPACH“. Oznámení bez uvedeného jména a kontaktních údajů nebude možné dále vyhodnocovat. Oznámení podávejte pouze v LISTINNÉ PODOBĚ.
2) Pokud máte zdravotní potíže, které dáváte do souvislosti s uvedeným zápachem, požádejte svého obvodního lékaře, aby zaznamenal do Vaší zdravotní dokumentace, od kdy .......


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 347x

22.07. 2015

Zákaz odběru povrchových vod na území ORP Nymburk

obrázek
Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, zakazuje dle vodního zákona a ve veřejném zájmu odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Nymburk s okamžitou platností do odvolání. K tomuto účelu vydal opatření obecné povahy formou veřejné vyhlášky, která je zveřejněna na úřední desce. Zákaz odběru vody platí pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků a napouštění nádrží. Mimořádné opatření bylo vydáno na základě podprůměrných minimálních průtoků na vodních tocích a na základě zprávy správce povodí Povodí Labe s. p., Hradec Králové, o hydrologické situaci na vodních tocích v období měsíce července 2015 a vzhledem k nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi pro příští dny.


vložil: Tomáš Kukal (odbor informatiky)

20.07. 2015

Úplná uzavírka části silnice II/331 v Purkyňově ulici

obrázek
Úplná uzavírka části silnice II/331 v Purkyňově ulici se týká úseku mezi ulicemi Zbožská a Tylova. Uzavírka je plánována od 21. července do 31. srpna z důvodu rekonstrukce kanalizačního řadu firmou Halko. Objízdné trasy vedou po místních komunikacích, pro veřejnost ulicemi Zbožská, Okružní-zpět na II/331 (křižovatka ulic Drahelická a Tyršova). Objízdné trasy jsou vedeny jednosměrně ulicí Máchova, ulicemi Zbožská a Okružní ve druhém směru.


vložil: Tomáš Kukal (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 357x

08.07. 2015

Revitalizace sídliště Drahelice vstoupila do IV. etapy. Potrvá do konce listopadu

obrázek
Od začátku července do konce listopadu tohoto roku budou v ulici Jurije Gagarina probíhat stavební práce na rekonstrukci IV. etapy revitalizace sídliště Drahelice. V rámci stavebních úprav dojde k výměně vozovky, vybudování nových parkovacích stání a chodníků, kontejnerových stání, dopravního značení, veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu. Dále bude vyřešena úprava zelených ploch s výsadbou stromů a okrasných keřů.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 565x

29.06. 2015

Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?

obrázek
V letošním roce končí desetileté období od hromadné výměny občanských průkazů prováděné v roce 2005. Doporučujeme Vám ověřit si, zda nekončí platnost i Vašeho občanského průkazu.
Více zde


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

24.04. 2015

Kontejner pro pytlový sběr je k dispozici v další lokalitě

obrázek
Od 1. května 2015 je ve dvoře budovy bývalého městského úřadu na adrese Nymburk, Palackého 449 (dnes sídlo Městského kulturního střediska), umístěn krytý mobilní kontejner šedé barvy s označením „pytlový sběr“. Přístup k tomuto kontejneru je hnědými kovovými vraty vpravo vedle budovy č.p. 449.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 972x

22.01. 2015

Novinka v adresném třídění odpadu

obrázek
Občanům, registrovaným v adresném sběru odpadu, nabízíme možnost nechat si zaslat štítky na pytle přímo domů do své poštovní schránky.
Co je pro to nutné udělat? V první řadě musíte již být do systému registrováni. Poté zašlete e-mail s Vaším požadavkem na adresu lenka.minarikova@meu-nbk.cz - kolik štítků chcete zaslat a poměr komodit (plast, papír, nápojový karton). Vycházejte prosím z toho, že na jednom archu A4 je 27 štítků.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 1390x

21.01. 2015

Nové průkazy začne ÚP ČR vydávat od 1.4.2015

obrázek
Úřad práce ČR upozorňuje, že výměna průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů se realizuje až od 1.4.2015. Nejpozději je potřeba žádost podat do 31.12.2015.

1) Lidem, kteří pobírají příspěvek na mobilitu, zašle příslušná krajská pobočka ÚP ČR písemnou výzvu k prokázaní nároku na průkaz OZP
2) Držitelé průkazů, kteří nepobírají příspěvek na mobilitu, si musí zajistit výměnu průkazu rovněž v období od 1.4. do 31.12.2015


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 1219x

08.01. 2015

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2015

obrázek
Bližší info ZDE...


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

28.06. 2013

Ochrana před zneužitím občanských průkazů

obrázek
Novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu ochrany občana před možným zneužitím ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu, nově umožňuje zavádět údaj o ztrátě nebo odcizení dokladu také místně nepříslušným úřadům obcí s rozšířenou působností (t.j. mimo místo trvalého pobytu občana)...


vložil: Tomáš Kukal (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 2864x

04.04. 2013

ZMĚNA označení vozidla pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P

obrázek
Průběžná výměna probíhá na Městském úřadu Nymburk, Odboru sociálních věcí, Budova B, 1. patro.

Co je třeba pro vyřízení výměny:
• osobně se dostavit na MěÚ Nymburk, Odbor sociálních věcí
• předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P
• předložit občanský průkaz
• 1x barevná fotografie současné podoby o rozměru 3,5 cm x 4,5 cm


vložil: Ing. David Kyncl (odbor informatiky)


Náš webový tip - řešíte závažnou životní situaci a potřebujete poradit?