Město a městský úřad Nymburk - Úvodní stránka

Město Nymburk / Město / Úvodní stránka
přivítání starostou

AKTUÁLNÍ INFORMACE

20.11. 2015

Odstávka systému pro nabírání žádostí občanských průkazů a cestovních dokladů

obrázek
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech bude ve dnech 24. prosince 2015 až 31. prosince 2015 odstávka systému pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a jejich předávání. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují odstávku systému.

Podávat žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu a předávat vyrobené doklady bude možné na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze na úřadech městských částí nejpozději do 23. 12. 2015 včetně.

V době odstávky bude možné požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek.


Celá informace zde


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

10.11. 2015

Průjezd obcí Košík je od 8. do 29. listopadu uzavřen

obrázek
Úplná uzavírka a zvláštní užívání silnice III/27951 platí do 29. listopadu, 18 hodin. Průtah obcí je uzavřen z důvodu opravy povrchu vozovky. Autobusům linkové dopravy bude umožněn průjezd. Objízdná trasa je vedena obousměrně přes obec Seletice.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

09.11. 2015

Město Nymburk vyhlašuje regionální kolo soutěže „Miss Kompost 2015“

obrázek
Soutěž Miss Kompost je pro zkušené kompostáře i pro ty, kteří s kompostováním teprve začínají, pouze z Nymburka a blízkého okolí. Přihlaste svůj kompost, ať je jakýkoli, Miss Kompost totiž není jen soutěží krásy. Výhru vám může přinést i zajímavý příběh nebo originální nápad. Termín uzávěrky regionálního i celostátního kola soutěže je 30. listopadu 2015.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 349x

06.11. 2015

Pozor! Změna pravidel pro poskytování dotací města Nymburk pro rok 2016

obrázek
Novela zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů přinesla změny do procesu poskytování dotací z obecních rozpočtů. Z toho důvodu byly Radou města schváleny nové Zásady o poskytování peněžních prostředků z rozpočtu města Nymburk.

Organizace, které se obracejí na město z žádostí o dotaci, žádáme, aby s dostatečným předstihem podávaly žádosti s ohledem na rozpočet 2016. Formulář je k dispozici ke stažení v sekci úřad/formuláře ke stažení/ostatní formuláře.
Odkaz do sekce s formulářem zde

PhDr. Pavel Fojtík, místostarosta


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

03.11. 2015

Ve veřejném hlasování zvítězil vánoční strom č. 2 z Kostelní Lhoty

obrázek
Vánočním stromem roku 2015, který rozzáří Náměstí Přemyslovců, se stane stříbrný smrk z Kostelní Lhoty. Byl vybrán z jedenácti nabízených stromů. „Většina stromů byla přímo z Nymburka, zajímavý nabízeli například u depa, ale bohužel k nim většinou nebyl dobrý přístup,“ vysvětlil, proč letos není strom z Nymburka radní Zdeněk Vocásek. Vánoční strom se slavnostně rozsvítí v pátek 27. listopadu v 17 hodin na Náměstí Přemyslovců. Chybět nebude občerstvení ani zpěv koled. Lidé vybírali mezi čtyřmi stromy, z nichž nejvíce hlasů, 181 získal stromek č.2, 61 hlasů získal stromek č.1, 9 hlasů získal třetí stromek č.3 a 8 hlasů čtvrtý stromek č.4.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

02.11. 2015

Nymburk má dvě online kamery pro veřejnost

obrázek
Od 1.11.2015 je možné na stránkách "Bezpečný Nymburk" v záložce Bezpečný Nymburk, v nabídce online kamery vidět provoz nejrizikovějších míst Nymburka:
Náměstí Přemyslovců a autobusového a vlakového nádraží.

Odkaz zde


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

23.10. 2015

Upozorňujeme na nové jednosměrné komunikace ve městě Nymburk

obrázek
Z důvodu zavedení jednosměrného provozu v lokalitě mezi ul. Palackého tř., ul. Boleslavská, ul. Velké Valy a ul. Nádražní v obci Nymburk upozorňujeme občany na provedenou změnu dopravního značení na místních komunikacích v této části města. Změny jsou vyznačeny v přiložené mapě

Mapa k nahlédnutí zde


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

19.10. 2015

Uzavírka v ulici Maršála Koněva

obrázek
Z důvodu provádění rekonstrukce NTL plynovodu včetně přípojek je v ulici Maršála Koněva uzavřena komunikace v úseku od křižovatky s ulicí U Cukrovaru po křižovatku s ulicí Masarykova. Objízdná trasa je vyznačena. Ukončení prací se předpokládá v termínu do 30.11.2015.
Plánek k nahlédnutí zde

 zobrazit v mapě


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

01.09. 2015

Přijďte si zařídit doklady bez čekání

obrázek
Nová on-line služba je občanům k dispozici od 1. září 2015 pod názvem Rezervační systém. Jeho cílem je ušetřit čas klientům odboru správních činností a dopřát jim více komfortu při vyřizování jejich objednávek. Do Rezervačního systému lze přistupovat přímo z úvodní strany webu města.
Stránky Rezervačního systému zde


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 1397x

01.09. 2015

Nový web Bezpečný Nymburk je tu pro vás od 1. září 2015

obrázek
Kdo navštíví web Bezpečný Nymburk, bude v obraze ohledně aktualit z dopravy, kriminality nebo sociálních služeb ve městě. Úkolem webu je podpořit bezpečnost a pořádek ve městě a to i informovaností. Občané se na webu mohou nejen dozvědět novinky, ale také se zeptat na vše, co je zajímá.
Web: www.bezpecnynymburk.cz


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

05.08. 2015

Informace jak postupovat při ohlašování zápachu v Nymburce – Zálabí a při výskytu zdravotních potíží občanů

obrázek
1) Při nahlášení výskytu zápachu uveďte písemně den, hodinu, intenzitu zápachu, případně další subjektivní pocity a informace o ohlašovateli, včetně kontaktu. Dále uveďte, kdy jste zaznamenali výskyt zápachu poprvé. Toto oznámení podejte na podatelnu MěÚ a obálku označte heslem „ZÁPACH“. Oznámení bez uvedeného jména a kontaktních údajů nebude možné dále vyhodnocovat. Oznámení podávejte pouze v LISTINNÉ PODOBĚ.
2) Pokud máte zdravotní potíže, které dáváte do souvislosti s uvedeným zápachem, požádejte svého obvodního lékaře, aby zaznamenal do Vaší zdravotní dokumentace, od kdy .......


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 1635x

08.07. 2015

Revitalizace sídliště Drahelice vstoupila do IV. etapy. Potrvá do konce listopadu

obrázek
Od začátku července do konce listopadu tohoto roku budou v ulici Jurije Gagarina probíhat stavební práce na rekonstrukci IV. etapy revitalizace sídliště Drahelice. V rámci stavebních úprav dojde k výměně vozovky, vybudování nových parkovacích stání a chodníků, kontejnerových stání, dopravního značení, veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu. Dále bude vyřešena úprava zelených ploch s výsadbou stromů a okrasných keřů.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 1900x

29.06. 2015

Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?

obrázek
V letošním roce končí desetileté období od hromadné výměny občanských průkazů prováděné v roce 2005. Doporučujeme Vám ověřit si, zda nekončí platnost i Vašeho občanského průkazu.
Více zde


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

24.04. 2015

Kontejner pro pytlový sběr je k dispozici v další lokalitě

obrázek
Od 1. května 2015 je ve dvoře budovy bývalého městského úřadu na adrese Nymburk, Palackého 449 (dnes sídlo Městského kulturního střediska), umístěn krytý mobilní kontejner šedé barvy s označením „pytlový sběr“. Přístup k tomuto kontejneru je hnědými kovovými vraty vpravo vedle budovy č.p. 449.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 2266x

22.01. 2015

Novinka v adresném třídění odpadu

obrázek
Občanům, registrovaným v adresném sběru odpadu, nabízíme možnost nechat si zaslat štítky na pytle přímo domů do své poštovní schránky.
Co je pro to nutné udělat? V první řadě musíte již být do systému registrováni. Poté zašlete e-mail s Vaším požadavkem na adresu lenka.minarikova@meu-nbk.cz - kolik štítků chcete zaslat a poměr komodit (plast, papír, nápojový karton). Vycházejte prosím z toho, že na jednom archu A4 je 27 štítků.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 2672x

21.01. 2015

Nové průkazy začne ÚP ČR vydávat od 1.4.2015

obrázek
Úřad práce ČR upozorňuje, že výměna průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů se realizuje až od 1.4.2015. Nejpozději je potřeba žádost podat do 31.12.2015.

1) Lidem, kteří pobírají příspěvek na mobilitu, zašle příslušná krajská pobočka ÚP ČR písemnou výzvu k prokázaní nároku na průkaz OZP
2) Držitelé průkazů, kteří nepobírají příspěvek na mobilitu, si musí zajistit výměnu průkazu rovněž v období od 1.4. do 31.12.2015


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 2487x

08.01. 2015

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2015

obrázek
Bližší info ZDE...


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

28.06. 2013

Ochrana před zneužitím občanských průkazů

obrázek
Novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu ochrany občana před možným zneužitím ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu, nově umožňuje zavádět údaj o ztrátě nebo odcizení dokladu také místně nepříslušným úřadům obcí s rozšířenou působností (t.j. mimo místo trvalého pobytu občana)...


vložil: Tomáš Kukal (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 4159x

04.04. 2013

ZMĚNA označení vozidla pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P

obrázek
Průběžná výměna probíhá na Městském úřadu Nymburk, Odboru sociálních věcí, Budova B, 1. patro.

Co je třeba pro vyřízení výměny:
• osobně se dostavit na MěÚ Nymburk, Odbor sociálních věcí
• předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P
• předložit občanský průkaz
• 1x barevná fotografie současné podoby o rozměru 3,5 cm x 4,5 cm


vložil: Ing. David Kyncl (odbor informatiky)


Náš webový tip - řešíte závažnou životní situaci a potřebujete poradit?