Město a městský úřad Nymburk - Úvodní stránka

Město Nymburk / Město / Úvodní stránka

Vítáme Vás na oficiálních
internetových stránkách města Nymburk

přivítání přivítání

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ÚŘADU

AKTUÁLNÍ INFORMACE

14.08. 2014

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ!     Upozornění podnikatelům !

obrázek
S účinností od 18.8. 2014 byla přemístěna kancelář pracovníků kontroly odboru Obecního živnostenského úřadu v Nymburce do budovy B, na adrese Náměstí Přemyslovců 165, Nymburk (vchod z ulice U Staré sladovny proti KB, 1 poschodí).
Nové telefonní linky - 325501224 a 325501225.


vložil: Vlastimil Jirkal (odbor informatiky)

06.08. 2014

Změna pracoviště zkušebního komisaře řidičů.

obrázek
Odbor správních činností oznamuje, že pracoviště zkušebních komisařů bylo přemístěno do budovy Obecního domu, ulice Bedřicha Smetany čp. 55 do 4. poschodí, č. dveří 407


vložil: Vlastimil Jirkal (odbor informatiky)

17.07. 2014

Oznámení o zahájení rekonstrukce ulice Generála Antonína Sochora

obrázek
Vážení občané, v měsících srpnu až listopadu tohoto roku budou v ulici Generála Antonína Sochora probíhat stavební práce na rekonstrukci III. etapy revitalizace sídliště Drahelice. V rámci stavebních úprav dojde k výměně vozovky, vybudování nových parkovacích stání a chodníků, veřejného osvětlení, veřejného rozhlasu, bude vyřešena úprava zeleně a nové dopravní značení.


vložil: Vlastimil Jirkal (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 480x

07.07. 2014

Přihlašování do systému adresného (pytlového) třídění odpadu

obrázek
Nový systém bude ve zkušebním režimu spuštěn od pondělí 21. července, registrovat se ale můžete už nyní v úředních hodinách na odboru životního prostředí (Náměstí Přemyslovců 163, 4. patro, paní Lenka Minaříková).


vložil: Vlastimil Jirkal (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 756x

25.03. 2014

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2014

obrázek
Bližší info ZDE...


vložil: Vlastimil Jirkal (odbor informatiky)

17.02. 2014

Platnost řidičských průkazů

obrázek
Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je stanovena platnost řidičských průkazů.

Řidičské průkazy vydávané od 1. května 2004 jsou platné na dobu 10 let. Výměna je možná nejdříve 3 měsíce před koncem platnosti řidičského průkazu...


vložil: Vlastimil Jirkal (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 1011x

28.06. 2013

Ochrana před zneužitím občanských průkazů

obrázek
Novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu ochrany občana před možným zneužitím ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu, nově umožňuje zavádět údaj o ztrátě nebo odcizení dokladu také místně nepříslušným úřadům obcí s rozšířenou působností (t.j. mimo místo trvalého pobytu občana)...


vložil: Tomáš Kukal (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 954x

04.04. 2013

ZMĚNA označení vozidla pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P

obrázek
Průběžná výměna probíhá na Městském úřadu Nymburk, Odboru sociálních věcí, Budova B, 1. patro.

Co je třeba pro vyřízení výměny:
• osobně se dostavit na MěÚ Nymburk, Odbor sociálních věcí
• předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P
• předložit občanský průkaz
• 1x barevná fotografie současné podoby o rozměru 3,5 cm x 4,5 cm


vložil: Ing. David Kyncl (odbor informatiky)


Náš webový tip - chcete vědět více o našem městě? Zde se dozvíte!