Město a městský úřad Nymburk - Úvodní stránka

Město Nymburk / Město / Úvodní stránka
přivítání starostou

hlasování o podobě náměstí Nymburka

AKTUÁLNÍ INFORMACE

01.04. 2015

Spolurozhodujte o nové podobě Náměstí Přemyslovců unikátním způsobem

obrázek
Nymburáci se mohou zapojit do veřejné diskuse o budoucí podobě Náměstí Přemyslovců pomocí hlasování v unikátní mobilní aplikaci. K dispozici bude i papírová verze, například pro seniory. Kdo přijde ve středu 8. dubna v 18 hodin do malého sálu Obecního domu, vše se dozví. Příchozí se seznámí s návrhy nové podoby Náměstí Přemyslovců, uvidí prezentaci tří vítězných a oceněných návrhů a bude mít možnost pohovořit přímo s autory jednotlivých návrhů. Ty budou k vidění na výstavě v přízemí Obecního domu od 8. dubna do 8. června 2015.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 1284x

16.03. 2015

Revitalizace náměstí Přemyslovců v Nymburce

obrázek
Dne 13. října 2014 byla v rámci projektu o Cenu Petra Parléře 2014 vypsána veřejná ideová architektonicko-urbanistická soutěž na téma Revitalizace náměstí Přemyslovců. Do soutěže se registrovalo celkem 45 soutěžících. K 22. lednu 2015 bylo v soutěžní lhůtě do sekretariátu Společnosti Petra Parléře doručeno 17 soutěžních návrhů, z nichž následně soutěžní porota ocenila na svém závěrečném zasedání I. cenou návrh č. 08, II. cenou návrh č. 09 a III. cenou návrh č. 12.

Nyní zná radnice stanovisko odborné veřejnosti na novou podobu náměstí. Neméně důležitou věcí je získat názor na nové uspořádání náměstí od nymburské veřejnosti, které zejména bude ve svém každodenním životě nově uspořádaný prostor využívat. Proto jsme pro Vás připravili jak diskusní setkání s architekty, tak možnost zapojení prostřednictvím hlasování. Vše bude spuštěno 8. dubna!


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 2074x

13.05. 2015

Uzavírka silnice II/331 v Babíně od 20. 5. do 6. 6. 2015

obrázek
Úsek silnice II/331 v Babíně od křižovatky na Budiměřice po křižovatku u Poděbradky, a. s. bude zcela uzavřen od 20. května do 6. června 2015 z důvodu rekonstrukce živičného povrchu, resp. kompletní obměny povrchu vozovky. Obě křižovatky zůstanou průjezdné. Objízdná trasa mezi Nymburkem a Poděbrady povede obousměrně přes obchvat nebo jižní stranou přes Kovanice, Chvalovice. Jedná se o investiční akci Středočeského kraje s náklady ve výši 6,4 milionů korun. Dodavatelem je společnost Silnice Čáslav – Holding, a. s.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

24.04. 2015

Kontejner pro pytlový sběr je k dispozici v další lokalitě

obrázek
Od 1. května 2015 je ve dvoře budovy bývalého městského úřadu na adrese Nymburk, Palackého 449 (dnes sídlo Městského kulturního střediska), umístěn krytý mobilní kontejner šedé barvy s označením „pytlový sběr“. Přístup k tomuto kontejneru je hnědými kovovými vraty vpravo vedle budovy č.p. 449.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 292x

22.04. 2015

Bezplatný kurz "Mzdové účetnictví s využitím PC" pro osoby 50+

obrázek
Mzdové účetnictví s využitím PC je název bezplatného kurzu pro osoby ve věku nad padesát let, který je financovaný z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Náplní výuky v učebně v Nymburce jsou základy pracovního práva, účtování mezd, účtování odvodů zdrav. a soc. pojištění, daní a mzdové účetnictví na počítači. Výuka probíhá v účetním programu POHODA. Podmínkou zařazení do kurzu je středoškolské vzdělání, základní znalost práce na PC a vstupní pohovor. Termín konání je 4.5.2015 – 31.5.2015. Výuka potrvá každý den od 8.15 do 14 hodin. Celkový rozsah činí 122 + 4 hodiny. Kontakt: 776 640 060, 325 623 021.
Leták k nahlédnutí zde


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

13.04. 2015

Centrální registr vozidel - kontrola vozidel "v převodu"

obrázek
Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci prostřednictvím, které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla, vozidlo není v tzv. „polopřevodu“.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 328x

09.04. 2015

Uzavírka silnice v Kostomlatech nad Labem

obrázek
Od pondělí 13. dubna do 30. června 2015 bude úplná uzavírka silnice II/331 v Kostomlatech nad Labem. V dlážděném úseku silnice kolem Sokolovny bude odstraněna dlažba a nahrazena novým, nehlučným asfaltovým povrchem. Rekonstrukci provede společnost Skanska, a. s. Objízdná trasa na Lysou nad Labem povede z Nymburka přes Kamenné Zboží.

Výlukové jízdní řády zde


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 277x

27.03. 2015

Porucha městského rozhlasu

obrázek
Oznamujeme občanům Drahelic, že z důvodu technické závady na přenosové trase městského rozhlasu nepůjde v lokalitě Drahelic po dobu cca 3 týdnů městský rozhlas. Děkujeme za pochopení.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

26.02. 2015

Uzavírka mostku přes Lidušku a objížďky autobusů od 3. 3. do 30. 6. 2015

obrázek
V souvislosti s plánovanou uzavírkou mostku na silnici II/331 přes Lidušku v Nymburce, budou v termínu od 3. 3. do 30. 6. 2015 přijata následující opatření pro autobusové linky, které dotčeným úsekem projíždí. Autobusy linky 275001 MHD Nymburk budou vedeny navrženou objízdnou trasou kolem polikliniky a zastávka Zimní stadion ve směru na náměstí bude přemístěna do ulice Purkyňova. Také autobusy z Nymburka do Kostomlat nad Labem a do Lysé nad Labem linek 270045 a 270046 budou jezdit kolem polikliniky. Zastávka Nymburk, žel. st. město nebude linkami po dobu uzavírky obsluhována. Na linkách budou zavedeny výlukové jízdní řády. Důvodem úplné uzavírky pro všechna vozidla je demolice a výstavba nového mostku.

Výlukové jízdní řády: zde
Plán objízdných tras zde


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 644x

22.01. 2015

Novinka v adresném třídění odpadu

obrázek
Občanům, registrovaným v adresném sběru odpadu, nabízíme možnost nechat si zaslat štítky na pytle přímo domů do své poštovní schránky.
Co je pro to nutné udělat? V první řadě musíte již být do systému registrováni. Poté zašlete e-mail s Vaším požadavkem na adresu lenka.minarikova@meu-nbk.cz - kolik štítků chcete zaslat a poměr komodit (plast, papír, nápojový karton). Vycházejte prosím z toho, že na jednom archu A4 je 27 štítků.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 773x

21.01. 2015

Nové průkazy začne ÚP ČR vydávat od 1.4.2015

obrázek
Úřad práce ČR upozorňuje, že výměna průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů se realizuje až od 1.4.2015. Nejpozději je potřeba žádost podat do 31.12.2015.

1) Lidem, kteří pobírají příspěvek na mobilitu, zašle příslušná krajská pobočka ÚP ČR písemnou výzvu k prokázaní nároku na průkaz OZP
2) Držitelé průkazů, kteří nepobírají příspěvek na mobilitu, si musí zajistit výměnu průkazu rovněž v období od 1.4. do 31.12.2015


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 666x

08.01. 2015

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2015

obrázek
Bližší info ZDE...


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

28.06. 2013

Ochrana před zneužitím občanských průkazů

obrázek
Novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu ochrany občana před možným zneužitím ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu, nově umožňuje zavádět údaj o ztrátě nebo odcizení dokladu také místně nepříslušným úřadům obcí s rozšířenou působností (t.j. mimo místo trvalého pobytu občana)...


vložil: Tomáš Kukal (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 2278x

04.04. 2013

ZMĚNA označení vozidla pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P

obrázek
Průběžná výměna probíhá na Městském úřadu Nymburk, Odboru sociálních věcí, Budova B, 1. patro.

Co je třeba pro vyřízení výměny:
• osobně se dostavit na MěÚ Nymburk, Odbor sociálních věcí
• předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P
• předložit občanský průkaz
• 1x barevná fotografie současné podoby o rozměru 3,5 cm x 4,5 cm


vložil: Ing. David Kyncl (odbor informatiky)


Náš webový tip - máte problém s hledáním jednotlivých úřadů?