Město a městský úřad Nymburk - Úvodní stránka

Město Nymburk / Město / Úvodní stránka
přivítání starostou

AKTUÁLNÍ INFORMACE

02.05. 2016

Strojní čištění ulic

obrázek
Vážení občané, upozorňujeme na plán čištění ulic, kdy bude potřeba ulic bez zaparkovaných aut:
Strojní čištění ulic město provede také v měsících květnu a červnu. Přinášíme rozpis vybraných ulic či jejich částí, kde bude provedeno strojní čištění s předchozím omezením pro parkování v daném termínu. Termíny čištění lze vidět v detailu aktuality.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 61x

27.04. 2016

Den policie a hasičů

obrázek
Policie ČR a HZS StčK Vás srdečně zvou na den policie a hasičů, které se koná pod záštitou starosty města Nymburka dne 7.5.2016 od 10h - 15h.

Leták k zobrazení zde


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

19.04. 2016

Cestování s dětmi do zahraničí

obrázek
V souvislosti s blížící se turistickou sezónou uveřejňujeme informace týkající se vydání cestovních dokladů dětem do 15 let.

Leták k zobrazení zde


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

14.04. 2016

Omezení dopravního provozu z důvodu rekonstrukce STL plynovodu

obrázek
Oznamujeme občanům města Nymburk, že v ul. Tyršova (v úseku od ul. Máchova po ul. Velké Valy), v ul. U Stadionu a v ul. Svatojiřská dojde z důvodu provádění rekonstrukce STL plynovodu k omezení dopravního provozu. Dopravní omezení je plánováno v termínu od 15.04.2016 do 27.05.2016. Provoz v ul. Tyršova bude řízen SSZ (organizace kyvadlové dopravy pomocí semaforů). V případě dřívějšího ukončení prováděných oprav bude tento termín zkrácen.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

12.04. 2016

Pístecká ulice bude od 14. dubna částečně uzavřena

obrázek
Částečná uzavírka Pístecké ulice z důvodu finálních úprav povrchu vozovky a chodníků po rekonstrukci kanalizace, vodovodu a plynovovodu potrvá do poloviny května 2016. Po dobu stavebních prací bude autobusová zastávka Nymburk – Zálabská přesunuta do Hořátevské ulice.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

30.03. 2016

Město Nymburk zavádí nový informační systém - SMS InfoKanál

obrázek
Mimořádné události jako byla letošní havárie vodovodu v Nymburce, ale i ty menšího rozsahu, odstávky vody nebo přerušení dodávek elektrické energie, bude hlásit občanům nový informační systém města. Město iniciovalo zavedení SMS InfoKanálu, aby docílilo větší a efektivnější informovanosti občanů právě při mimořádných událostech. Během měsíce dubna bude systém fungovat ve zkušebním provozu, občané už se ale mohou registrovat.


JAK SE ZAREGISTROVAT

REGISTRACE ON-LINE


vložil: Tomáš Kukal (odbor informatiky)

10.03. 2016

Dopravní omezení od 1. dubna na Všechlapském vrchu

obrázek
Od 1. dubna do 30. června 2016 se uskuteční oprava silnice č. I/38, tedy Boleslavské třídy v lokalitě Všechlapský vrch. Z důvodu opravy povrchu vozovky (frézování a pokládka nového povrchu) bude průjezdný vždy jen jeden jízdní pruh. Doprava bude řízena semafory. Dopravní omezení se tedy dotkne i přilehlých ulic Na Vyhlídce, Velelibská, Všechlapská a Železničářů.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

04.02. 2016

Úpravy cen tepla v Nymburce v roce 2016

obrázek
Dodavatel tepla pro Nymburk, společnost Thermoservis, informovala město o zdražení tepla pro rok 2016. Jako důvod uvedla nárůst ceny energetického uhlí na tuzemském trhu. Přestože se několik let snaží vyvažovat zvyšování nákladů efektivitou výroby a snižováním tepelných ztrát v rozvodech, pro letošní rok oznámila navýšení cen přibližně o 3,5 procenta. Ve většině objektů města vzroste cena za GJ o 15 korun (Obecní dům, Poliklinika), v bytových domech města naopak o 17 korun za GJ zlevní. Upřesňujeme informaci uvedenou v Nymburském zpravodaji, že zlevnění se týká pouze domů vytápěných zemním plynem (v Purkyňově ulici nebo MŠ na Zálabí) v souvislosti se snížením cen za komoditu zemního plynu.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

02.02. 2016

Upozornění na výběrové šetření v domácnostech

obrázek
Český statistický úřad pokračuje v roce 2016 ve výběrovém šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Šetření s názvem Životní podmínky 2016 se uskuteční od 6. února do 5. června 2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Oslovit mohou všechny osoby, které mají ve vybraném bytě trvalé bydliště. Dotazované vybírá počítač. Tazatelé se prokazují průkazem tazatele a příslušným pověřením spolu s občanských průkazem, nebo průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 3837x

28.01. 2016

Zákaz vstupu na dětské hřiště v ul. Karla Čapka

obrázek
Dětské hřiště v ulici Karla Čapka bude pro veřejnost dočasně uzavřené z důvodu dokončení některých úprav, zejména travnatého povrchu. Prosíme, aby občané do odvolání na hřiště nevstupovali a neničili obecní majetek. Hřiště je sledováno kamerovým systémem.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

22.01. 2016

Trápí vás rušení televizního vysílání? Oprava může být zdarma.

obrázek
Kostičkovaní nebo zastavení (zamrznutí) obrazu, krátkodobý výpadek nebo zkreslení zvuku, úplná ztráta obrazu a zvuku, selhání nebo nenaskočení programu (kanálu), při přepnutí na jinou programovou pozici. Potýkáte se s těmito problémy na vaší televizi? A váš soused? Aktuálním důvodem rušení příjmu pozemního televizního vysílání (DVB-T) může být budováním nových mobilních sítí LTE (Long Term Evolution) v České republice. V takovém případě mají občané nárok na opravu zdarma od operátora.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 4070x

04.01. 2016

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2016

obrázek
Bližší info ZDE...


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

15.12. 2015

Změny na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel

obrázek
Městský úřad Nymburk, odbor správních činností informuje občany o změnách, ke kterým dojde s účinností od 1. 1. 2016:

Změny při vydávání občanských průkazů: více zde
Změny při vydávání cestovních dokladů: více zde
Zprostředkování kontaktu: více zde
Informace pro občany evidované na adrese sídla ohlašovny (adresa úřadu): více zde
Komplexní výčet změn v porovnání se současným stavem: více zde


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

06.11. 2015

Pozor! Změna pravidel pro poskytování dotací města Nymburk pro rok 2016

obrázek
Novela zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů přinesla změny do procesu poskytování dotací z obecních rozpočtů. Z toho důvodu byly Radou města schváleny nové Zásady o poskytování peněžních prostředků z rozpočtu města Nymburk.
Zásady k viděni zde
Organizace, které se obracejí na město z žádostí o dotaci, žádáme, aby s dostatečným předstihem podávaly žádosti s ohledem na rozpočet 2016. Formulář je k dispozici ke stažení v sekci úřad/formuláře ke stažení/ostatní formuláře.
Odkaz do sekce s formulářem zde

PhDr. Pavel Fojtík, místostarosta


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

05.08. 2015

Informace jak postupovat při ohlašování zápachu v Nymburce – Zálabí a při výskytu zdravotních potíží občanů

obrázek
1) Při nahlášení výskytu zápachu uveďte písemně den, hodinu, intenzitu zápachu, případně další subjektivní pocity a informace o ohlašovateli, včetně kontaktu. Dále uveďte, kdy jste zaznamenali výskyt zápachu poprvé. Toto oznámení podejte na podatelnu MěÚ a obálku označte heslem „ZÁPACH“. Oznámení bez uvedeného jména a kontaktních údajů nebude možné dále vyhodnocovat. Oznámení podávejte pouze v LISTINNÉ PODOBĚ.
2) Pokud máte zdravotní potíže, které dáváte do souvislosti s uvedeným zápachem, požádejte svého obvodního lékaře, aby zaznamenal do Vaší zdravotní dokumentace, od kdy .......


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 7660x

24.04. 2015

Kontejner pro pytlový sběr je k dispozici v další lokalitě

obrázek
Od 1. května 2015 je ve dvoře budovy bývalého městského úřadu na adrese Nymburk, Palackého 449 (dnes sídlo Městského kulturního střediska), umístěn krytý mobilní kontejner šedé barvy s označením „pytlový sběr“. Přístup k tomuto kontejneru je hnědými kovovými vraty vpravo vedle budovy č.p. 449.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 8401x

22.01. 2015

Novinka v adresném třídění odpadu

obrázek
Občanům, registrovaným v adresném sběru odpadu, nabízíme možnost nechat si zaslat štítky na pytle přímo domů do své poštovní schránky.
Co je pro to nutné udělat? V první řadě musíte již být do systému registrováni. Poté zašlete e-mail s Vaším požadavkem na adresu lenka.minarikova@meu-nbk.cz - kolik štítků chcete zaslat a poměr komodit (plast, papír, nápojový karton). Vycházejte prosím z toho, že na jednom archu A4 je 27 štítků.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 8916x


Náš webový tip - zajímá vás, čím uspělo město v soutěži Tourpropag 2006