Město a městský úřad Nymburk - Úvodní stránka

Město Nymburk / Město / Úvodní stránka
přivítání starostou

hlasování o podobě náměstí Nymburka

AKTUÁLNÍ INFORMACE

30.06. 2015

Od 1. 7. 2015 jsou mosty přes Lidušku a Kostomlaty nad Labem opět průjezdné

obrázek
Uzavírka obou úseků končí 30. 6. 2015, kdy bude zahájen zkušební provoz. Silnice z Nymburka na Lysou nad Labem bude bez objížďky opět průjezdná.
Platné jízdní řády autobusů zde


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

29.06. 2015

Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?

obrázek
V letošním roce končí desetileté období od hromadné výměny občanských průkazů prováděné v roce 2005. Doporučujeme Vám ověřit si, zda nekončí platnost i Vašeho občanského průkazu.
Více zde


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

18.06. 2015

Uzavírka ulice Velké Valy potrvá od 22. června do 9. července

obrázek
Ulice Velké Valy bude uzavřena od křižovatky s Boleslavskou třídou (před Nemocnicí Nymburk) po křižovatku s Palackého třídou včetně. Boleslavská třída zůstane průjezdná. Křižovatka s Palackého třídou bude uzavřena. Objízdná trasa směrem od Babína povede od ulice Poděbradská přes ulice Maršála Koněva, Palackého třída, V Kolonii a Boleslavská třída a je obousměrná. Uzavírka bude mít vliv na provoz autobusové linkové dopravy. Během uzavírky nebudou obsluhovány zastávky Havlíčkova kostel a Katastrální úřad. Místo uvedených zastávek bude zřízena obousměrně náhradní autobusová zastávka v ulici Palackého třída, před křižovatkou s ulicí Komenského (v úrovni papírnictví a Foto Eliáš). Spoje od Bobnic budou využívat zastávku Havlíčkova VZP. Autobusové spoje vedoucí z města k železničnímu nádraží nejsou uzavírkou omezeny. Důvodem uzavírky je oprava povrchu pozemní komunikace.
Uzavírka k vidění zde
Plánek úzavírky zde


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

12.06. 2015

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

obrázek
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Certifikát k nahlédnutí zde


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 109x

09.06. 2015

Nymburáci zlepšují životní prostředí

obrázek
Ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy" přispěli nymburští občané tříděním odpadů. Město Nymburk umožnilo rozvoj a provoz systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálního odpadu ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. Generální ředitel společnosti městu udělil Osvědčení o úspoře emisí. To v konkrétních číslech představuje 636, 430 tun emisí oxidu uhličitého ekv. a úsporu energie 15 171 985 megajoule.
Osvědčení k nahlédnutí zde


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

08.06. 2015

Nová nymburská kniha získala čestné uznání v prestižní soutěži

obrázek
Každoročně, u příležitosti mezinárodního veletrhu Svět knihy v Praze, oceňuje Klub autorů literatury faktu nejlepší knihy literatury faktu vydané v předchozím období. Rovněž letos – v pátek 15. května – byla v literární soutěži Cena Miroslava Ivanova předána ocenění. Ve veliké konkurenci pětašedesáti děl z produkce převážně velkých nakladatelství (Academia, Mladá fronta…) a od renomovaných autorů se prosadila i kniha z malého nymburského nakladatelství Vega-L Ivana Ulrycha od nymburských autorů Jiřího Černého, Pavla Fojtíka a Jana Řehounka. Kniha „Pamětní desky, památníky a nápisy v Nymburce“ si z prestižní soutěže odnesla čestné uznání.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

04.06. 2015

Výzva k regulaci plevelných rostlin

obrázek
Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán rostlinolékařské péče, upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků na dodržování základních povinnosti fyzických a právnických osob vyplývající z ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů. Podle tohoto ustanovení jsou vlastníci pozemků, nebo osoby, které pozemky užívají, povinni.....


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 365x

24.04. 2015

Kontejner pro pytlový sběr je k dispozici v další lokalitě

obrázek
Od 1. května 2015 je ve dvoře budovy bývalého městského úřadu na adrese Nymburk, Palackého 449 (dnes sídlo Městského kulturního střediska), umístěn krytý mobilní kontejner šedé barvy s označením „pytlový sběr“. Přístup k tomuto kontejneru je hnědými kovovými vraty vpravo vedle budovy č.p. 449.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 547x

13.04. 2015

Centrální registr vozidel - kontrola vozidel "v převodu"

obrázek
Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci prostřednictvím, které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla, vozidlo není v tzv. „polopřevodu“.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 627x

09.04. 2015

Uzavírka silnice v Kostomlatech nad Labem

obrázek
Od pondělí 13. dubna do 30. června 2015 bude úplná uzavírka silnice II/331 v Kostomlatech nad Labem. V dlážděném úseku silnice kolem Sokolovny bude odstraněna dlažba a nahrazena novým, nehlučným asfaltovým povrchem. Rekonstrukci provede společnost Skanska, a. s. Objízdná trasa na Lysou nad Labem povede z Nymburka přes Kamenné Zboží.

Výlukové jízdní řády zde


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 494x

26.02. 2015

Uzavírka mostku přes Lidušku a objížďky autobusů od 3. 3. do 30. 6. 2015

obrázek
V souvislosti s plánovanou uzavírkou mostku na silnici II/331 přes Lidušku v Nymburce, budou v termínu od 3. 3. do 30. 6. 2015 přijata následující opatření pro autobusové linky, které dotčeným úsekem projíždí. Autobusy linky 275001 MHD Nymburk budou vedeny navrženou objízdnou trasou kolem polikliniky a zastávka Zimní stadion ve směru na náměstí bude přemístěna do ulice Purkyňova. Také autobusy z Nymburka do Kostomlat nad Labem a do Lysé nad Labem linek 270045 a 270046 budou jezdit kolem polikliniky. Zastávka Nymburk, žel. st. město nebude linkami po dobu uzavírky obsluhována. Na linkách budou zavedeny výlukové jízdní řády. Důvodem úplné uzavírky pro všechna vozidla je demolice a výstavba nového mostku.

Výlukové jízdní řády: zde
Plán objízdných tras zde


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 850x

22.01. 2015

Novinka v adresném třídění odpadu

obrázek
Občanům, registrovaným v adresném sběru odpadu, nabízíme možnost nechat si zaslat štítky na pytle přímo domů do své poštovní schránky.
Co je pro to nutné udělat? V první řadě musíte již být do systému registrováni. Poté zašlete e-mail s Vaším požadavkem na adresu lenka.minarikova@meu-nbk.cz - kolik štítků chcete zaslat a poměr komodit (plast, papír, nápojový karton). Vycházejte prosím z toho, že na jednom archu A4 je 27 štítků.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 983x

21.01. 2015

Nové průkazy začne ÚP ČR vydávat od 1.4.2015

obrázek
Úřad práce ČR upozorňuje, že výměna průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů se realizuje až od 1.4.2015. Nejpozději je potřeba žádost podat do 31.12.2015.

1) Lidem, kteří pobírají příspěvek na mobilitu, zašle příslušná krajská pobočka ÚP ČR písemnou výzvu k prokázaní nároku na průkaz OZP
2) Držitelé průkazů, kteří nepobírají příspěvek na mobilitu, si musí zajistit výměnu průkazu rovněž v období od 1.4. do 31.12.2015


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 849x

08.01. 2015

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2015

obrázek
Bližší info ZDE...


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

28.06. 2013

Ochrana před zneužitím občanských průkazů

obrázek
Novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu ochrany občana před možným zneužitím ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu, nově umožňuje zavádět údaj o ztrátě nebo odcizení dokladu také místně nepříslušným úřadům obcí s rozšířenou působností (t.j. mimo místo trvalého pobytu občana)...


vložil: Tomáš Kukal (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 2492x

04.04. 2013

ZMĚNA označení vozidla pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P

obrázek
Průběžná výměna probíhá na Městském úřadu Nymburk, Odboru sociálních věcí, Budova B, 1. patro.

Co je třeba pro vyřízení výměny:
• osobně se dostavit na MěÚ Nymburk, Odbor sociálních věcí
• předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P
• předložit občanský průkaz
• 1x barevná fotografie současné podoby o rozměru 3,5 cm x 4,5 cm


vložil: Ing. David Kyncl (odbor informatiky)


Náš webový tip - řešíte závažnou životní situaci a potřebujete poradit?