Úvodní slovo starosty
ceska_posta.jpg

Krátkodobá změna úředních hodin pošty v ulici Karla Čapka

Z důvodu provozních problémů dochází v období 1.8. - 12.8.2016 a 22.8. - 26.8.2016 ke změně úředních hodin pošty v ulici Karla Čapka, Čp. 2086, Nymburk 3. Úřední hodiny jsou: Po - Pá 8:00 - 10:30, 13:30 - 15:30

Vloženo: 27.07. 2016

Garant: Česká pošta

cez.png

Přerušení dodávky elektrické energie 15. srpna 2016

České energetické závody oznamují přerušení dodávky elektrické energie v pondělí 15. srpna 2016 v době od 8:30 do 16:30 hodin v ulicích Říční, Rákosová, Rybářská, Leknínová a dále od 10:00 do 15:00 hodin v ulicích Topolová, Sadová, Purkyňova, Jičínská, Ferdinanda Schulze, Dvorská a Dobrovského.

Pro bližší informace klikněte na odkaz: ČEZ - odstávky

Vloženo: 20.07. 2016

a-1467294192.jpg

Nymburská nemocnice - Uzavření části lůžkové chirurgie péči o pacienty neomezí

Nymburská nemocnice stejně jako každé léto i v letošním roce omezuje provoz na lůžkové části chirurgického oddělení, a to z provozních důvodů, jakými jsou střídání zdravotnického personálu na dovolených, pravidelná údržba prostor oddělení, malování a podobně.

Více informací najdete v příloze zde.

Vloženo: 30.06. 2016

Garant: Pavlína Stránská
(tisková mluvčí Nemocnice Nymburk s. r. o.)

a-1467102952.jpg

Informace k Elektronické evidenci tržeb

Informace k Elektronické evidenci tržeb v letáku zde

Vloženo: 28.06. 2016

a-1467005029.jpg

Nymburské posvícení – jarmark sobota 3. 9. 2016

Vyrábíte něco pěkného nebo víte o někom, kdo něco zajímavého tvoří a své výrobky prodáváte? Přihlaste se na Nymburský jarmark a pomozte tak vytvořit nového ducha trhů. Více informací naleznete v přihlášce zde: https://goo.gl/QekfuS

Vloženo: 27.06. 2016

Garant: Městské kulturní středisko Nymburk

a-1467112023.jpg

Vysvětlení významu změn u některých dopravních značek

V přiloženém letáku naleznete vysvětlení významu změn u některých dopravních značek, které byly upraveny novelou vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Leták zde

Vloženo: 24.06. 2016

Garant: Odbor správních činností

a-1464847045.jpg

Uzavírka silnice č.II/331 v obci Ostrá

Od 1.července 2016 do 31.srpna 2016 bude úplná uzavírka silnice č.II/331 v obci Ostrá. Důvodem je výstavba kanalizační sítě. Objízdná trasa vede přes obce Kostomlaty nad Labem a Stratov.

 zobrazit v mapě

Vloženo: 08.06. 2016

Garant: Odbor správy městského majetku

a-1465217922.jpg

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - upozornění pro občany!!!

Připomínáme občanům města Nymburka, že v letošním roce došlo ke změně splatnosti výše uvedeného místního poplatku. Poplatek ve výši 760,- Kč je pro poplatníka splatný jednorázově celou částkou do 30.6.2016. Poplatníci, kteří platí poplatek prostřednictvím SIPA, budou platbu hradit v měsíci červnu. Tento místní poplatek je upraven obecně závaznou vyhláškou č. 3/2015.

Dále upozorňujeme poplatníky, že v souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích došlo k výrazné změně u výběru tohoto poplatku v případě nezletilého poplatníka. Pokud je poplatník ke dni splatnosti nezletilý a poplatek nezaplatí ve stanovené lhůtě, potom poplatková povinnost přechází na jeho zákonného zástupce, případně opatrovníka spravujícího jeho jmění. Pro poskytnutí dalších informací kontaktujte referentku ekonomického odboru, paní Vladislavu Bodlákovou, tel. 325 501 459, e-mail: vladislava.bodlakova@meu-nbk.cz.

Vloženo: 06.06. 2016

Garant: Odbor ekonomický

a-1465211236.jpg

Výzva k regulaci plevelných rostlin

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán rostlinolékařské péče, upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků na dodržování základních povinnosti fyzických a právnických osob vyplývající z ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů.
Podle tohoto ustanovení jsou vlastníci pozemků, nebo osoby, které pozemky užívají, povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.
Případné neplnění těchto povinností může být předmětem přestupkového řízení.

Doporučený postup při regulaci plevelných rostlin spočívá v pravidelném sečení 2x ročně, tedy v mechanické likvidaci (kosení, mulčování, zaorání), aby se zabránilo jejich nežádoucímu vysemenění a dalšímu šíření na okolní pozemky (tj. škody jiným osobám).

První seč je třeba provést do 15. června 2016 a druhou seč do 31.srpna 2016.

V případě jakýchkoliv dotazů je možné se osobně, písemně či telefonicky obrátit na odbor životního prostředí, Ing. Martinu Kraumanovou, e-mail: martina.kraumanova@meu-nbk.cz, tel. č. 325 501 413.

Vloženo: 06.06. 2016

Garant: Ing. Martina Kraumanová (odbor životního prostředí)

a-1464776138.jpg

Uzavírka ulice Ferdinanda Schulze (aktualizováno)

Oznamujeme občanům města Nymburk, že z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu a vodovodních přípojek bude úplná uzavírka silnice č. III/3323, ul. Ferdinanda Schulze ve dvou etapách.

1.etapa od 6.června od 6.00 hodin do 26.června 2016.
2.etapa od 27.června do 31.července 2016.

Jednotlivé etapy uzavírky jsou popsány v detailu aktuality.

 zobrazit v mapě

Vloženo: 01.06. 2016

Garant: Odbor správy městského majetku

a-1464769392.jpg

V TIC již přijímají platební karty

Od 1.6.2016 je v turistickém informačním centru zavedena nová služba. Návštěvníci již nebudou odmítnuti při placení kartou. Dnes se zprovoznil platební terminál a můžete zde platit i bezkontaktně.

Vloženo: 01.06. 2016

a-1463730265.jpg

Upozornění na dopravní omezení v Nymburce během natáčení seriálu
(Aktualizováno o plán natáčení ve městě)

Od 26. do 29. května 2016 se uskuteční natáčení televizního seriálu u ZŠ Komenského, bude zde platit zákaz stání v části ulice Havlíčkova a zákaz vjezdu do ulice Komenského, uzavřen bude také průjezd mezi ZŠ Komenského a sportovištěm.

V pondělí 30. května 2016 bude platit zákaz vjezdu do Palackého třídy z Náměstí Přemyslovců, a to od 15 do 20 hodin. Pohyb chodců v prostoru ulice si bude podle aktuálních informací regulovat filmový štáb dle potřeb natáčení. Zároveň bude platit zákaz stání v ulici Na Rejdišti a zákaz vjezdu a vstupu Na Rejdiště (vjezd pouze od křižovatky s ulicí Jízdeckou a jednosměrný provoz). Objízdná trasa povede přes Náměstí Přemyslovců, Boleslavskou třídou a Dlouhou třídou. V pondělí 6. června bude zcela uzavřen kamenný most přes Labe, a to od 19.30 do 24 hodin. Objízdná trasa vede po obchvatu Nymburka.

Děkujeme za pochopení. Informace o červnových omezeních budeme dále upřesňovat.

Plán natáčení v detailu aktuality.

Vloženo: 01.06. 2016

Garant: Odbor správy městského majetku

a-1463730171.jpg

V červnu začíná V. etapa regenerace sídliště

Regenerace sídliště Drahelice se dostává také díky opakovanému zisku dotace do V. etapy. Stavební práce potrvají od června do listopadu a týkají se čtyř ulic. V rámci stavebních úprav v ulicích Ivana Olbrachta, Josefa Mánese, Jiřího Wolkera a Mikoláše Alše dojde k výměně vozovky, vybudování nových parkovacích míst a chodníků, kontejnerových stání, dopravního značení, veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu. Řešena bude také zeleň. Město žádá občany o opatrnost při pohybu v této lokalitě a parkování v již revitalizovaných částech sídliště.

Vloženo: 20.05. 2016

Garant: Odbor správy městského majetku

a-1461056701.jpg

Cestování s dětmi do zahraničí

V souvislosti s blížící se turistickou sezónou uveřejňujeme informace týkající se vydání cestovních dokladů dětem do 15 let.

Leták k zobrazení zde

Vloženo: 19.04. 2016

Garant: Odbor správních činností

a-1459320030.jpg

Město Nymburk zavádí nový informační systém - SMS InfoKanál

Mimořádné události jako byla letošní havárie vodovodu v Nymburce, ale i ty menšího rozsahu, odstávky vody nebo přerušení dodávek elektrické energie, bude hlásit občanům nový informační systém města. Město iniciovalo zavedení SMS InfoKanálu, aby docílilo větší a efektivnější informovanosti občanů právě při mimořádných událostech. Během měsíce dubna bude systém fungovat ve zkušebním provozu, občané už se ale mohou registrovat.


JAK SE ZAREGISTROVAT

REGISTRACE ON-LINE

Vloženo: 30.03. 2016

a-1459321035.jpg

Úpravy cen tepla v Nymburce v roce 2016

Dodavatel tepla pro Nymburk, společnost Thermoservis, informovala město o zdražení tepla pro rok 2016. Jako důvod uvedla nárůst ceny energetického uhlí na tuzemském trhu. Přestože se několik let snaží vyvažovat zvyšování nákladů efektivitou výroby a snižováním tepelných ztrát v rozvodech, pro letošní rok oznámila navýšení cen přibližně o 3,5 procenta. Ve většině objektů města vzroste cena za GJ o 15 korun (Obecní dům, Poliklinika), v bytových domech města naopak o 17 korun za GJ zlevní. Upřesňujeme informaci uvedenou v Nymburském zpravodaji, že zlevnění se týká pouze domů vytápěných zemním plynem (v Purkyňově ulici nebo MŠ na Zálabí) v souvislosti se snížením cen za komoditu zemního plynu.

Vloženo: 04.02. 2016

a-1460096346.jpg

Trápí vás rušení televizního vysílání? Oprava může být zdarma.

Kostičkovaní nebo zastavení (zamrznutí) obrazu, krátkodobý výpadek nebo zkreslení zvuku, úplná ztráta obrazu a zvuku, selhání nebo nenaskočení programu (kanálu), při přepnutí na jinou programovou pozici. Potýkáte se s těmito problémy na vaší televizi? A váš soused? Aktuálním důvodem rušení příjmu pozemního televizního vysílání (DVB-T) může být budováním nových mobilních sítí LTE (Long Term Evolution) v České republice. V takovém případě mají občané nárok na opravu zdarma od operátora.

Vloženo: 22.01. 2016

a-1420709719.jpg

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2016

Bližší info ZDE...

Vloženo: 04.01. 2016

Garant: Odbor ekonomický

a-1450172436.jpg

Změny na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel

Městský úřad Nymburk, odbor správních činností informuje občany o změnách, ke kterým dojde s účinností od 1. 1. 2016:

Změny při vydávání občanských průkazů: více zde
Změny při vydávání cestovních dokladů: více zde
Zprostředkování kontaktu: více zde
Informace pro občany evidované na adrese sídla ohlašovny (adresa úřadu): více zde
Komplexní výčet změn v porovnání se současným stavem: více zde

Vloženo: 15.12. 2015

Garant: Odbor správních činností

a-1446797676.jpg

Pozor! Změna pravidel pro poskytování dotací města Nymburk pro rok 2016

Novela zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů přinesla změny do procesu poskytování dotací z obecních rozpočtů. Z toho důvodu byly Radou města schváleny nové Zásady o poskytování peněžních prostředků z rozpočtu města Nymburk.
Zásady k viděni zde
Organizace, které se obracejí na město z žádostí o dotaci, žádáme, aby s dostatečným předstihem podávaly žádosti s ohledem na rozpočet 2016. Formulář je k dispozici ke stažení v sekci úřad/formuláře ke stažení/ostatní formuláře.
Odkaz do sekce s formulářem zde

PhDr. Pavel Fojtík, místostarosta

Vloženo: 06.11. 2015

a-1438775713.jpg

Informace jak postupovat při ohlašování zápachu v Nymburce – Zálabí a při výskytu zdravotních potíží občanů

1) Při nahlášení výskytu zápachu uveďte písemně den, hodinu, intenzitu zápachu, případně další subjektivní pocity a informace o ohlašovateli, včetně kontaktu. Dále uveďte, kdy jste zaznamenali výskyt zápachu poprvé. Toto oznámení podejte na podatelnu MěÚ a obálku označte heslem „ZÁPACH“. Oznámení bez uvedeného jména a kontaktních údajů nebude možné dále vyhodnocovat. Oznámení podávejte pouze v LISTINNÉ PODOBĚ.
2) Pokud máte zdravotní potíže, které dáváte do souvislosti s uvedeným zápachem, požádejte svého obvodního lékaře, aby zaznamenal do Vaší zdravotní dokumentace, od kdy .......

Vloženo: 05.08. 2015

a-1429862157.jpg

Kontejner pro pytlový sběr je k dispozici v další lokalitě

Od 1. května 2015 je ve dvoře budovy bývalého městského úřadu na adrese Nymburk, Palackého 449 (dnes sídlo Městského kulturního střediska), umístěn krytý mobilní kontejner šedé barvy s označením „pytlový sběr“. Přístup k tomuto kontejneru je hnědými kovovými vraty vpravo vedle budovy č.p. 449.

Vloženo: 24.04. 2015

Posledních 20 vložených dokumentů na úřední desku

Vyvěšeno
Sejmuto
Jméno dokumentu
Formát
27.07. 2016
31.07. 2016
formát
26.07. 2016
11.08. 2016
formát

Tiskové zprávy

25.07. 2016

Město letos podruhé rozdělilo granty

Celkových 572 tisíc korun rozdělilo vedení města ve spolupráci s finančním výborem mezi 49 žadatelů. Nejvíce žádostí město obdrželo z oblasti sportu a vydalo na ně více než polovinu finančních prostředků. Nejméně se přihlásilo kulturních projektů a mezi o
celá zpráva - [355 kB | pdf]

22.07. 2016

Gynekologicko-porodnické oddělení se bude pyšnit novým výtahem

Zcela nový výtah v pavilonu A nymburské nemocnice, odpovídající nejnovějším nárokům na bezpečnost a funkčnost, nahradí v průběhu letních prázdnin ten stávající, který již má svá nejlepší léta za sebou.
celá zpráva - [236 kB | pdf]

28.06. 2016

Investice města: co čeká Nymburk do konce letošního roku?

Po dokončení rekonstrukce pavilonů B, C Nemocnice Nymburk, které slavnostně vešly v provoz koncem června, a lednovém otevření pavilonu D, město pokračuje v investicích plynulým přechodem revitalizace další části nymburských sídlišť.
celá zpráva - [326 kB | pdf]

27.06. 2016

Rekonstrukce tří pavilonů nymburské nemocnice je dokončena

Z nymburské nemocnice přichází dlouho očekávaná zpráva. Rekonstrukce pavilonů B, C a D je dokončena. Interní oddělení Nemocnice Nymburk s. r. o. má tak nyní k dispozici šedesát standardních lůžek a sedm lůžek na jednotce intenzivní péče.
celá zpráva - [239 kB | pdf]

13.06. 2016

Výtěžek z plesu měst a obcí pomůže Dětskému domovu Nymburk

Hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera, starosta města Nymburk Ing. Tomáš Mach a místostarostka obce Třebestovice Ing. Irena Bělohlávková navštívili v pondělí 13. června Dětský domov v Nymburce, aby předali finanční dar ve výši dvacet tisíc korun p
celá zpráva - [340 kB | pdf]

31.05. 2016

Dětské hřiště NEZLOBIŠTĚ otevřelo dvě stě dětí s Rumcajsem

Na místě starého hřiště na rohu ulic Generála Antonína Sochora a Karla Čapka nechalo město Nymburk na podzim roku 2015 postavit hřiště nové. Po několika úpravách jej vedení města otevřelo spolu s dětmi a Rumcajsem v úterý 31. května 2016.
celá zpráva - [378 kB | pdf]

09.05. 2016

Starosta zadal vyhodnocení vlivu možného znečištění ovzduší na zdraví obyvatel v Nymburce

Na základě dubnového jednání zastupitelů a usnesení rady města odeslal starosta Zadání vypracování vyhodnocení vlivu možného znečištění ovzduší na zdraví obyvatel Státnímu zdravotnímu ústavu.
celá zpráva - [324 kB | pdf]

02.05. 2016

Starosta převzal záštitu nad projektem sportování rodin s dětmi

Na rodiny s dětmi se letos zaměří Sportovní centrum Nymburk a záštitu pro svůj projekt nalezlo u hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery a starosty Ing. Tomáše Macha, Ph.D. Projekt sportování rodin s dětmi organizuje Česká unie sportu ve spoluprác
celá zpráva - [326 kB | pdf]

28.04. 2016

V ohrožení by město občany ochránilo. Ukázalo to cvičení složek IZS a Krizového štábu ORP Nymburk

Rozsáhlý požár skladu agrochemikálií v areálu ZZN Polabí, a. s. byl ve středu večer hlášen jen „jako“. Posloužil jako taktické cvičení k prověření vnějšího havarijního plánu, tedy zásahu složek Integrovaného záchranného systému a reakce Bezpečnostní rady
celá zpráva - [334 kB | pdf]

27.04. 2016

Město Nymburk rozšířilo provozní dobu separačního dvora pro potřeby občanů

O rozšíření otevírací doby sběrného dvora v Nymburce rozhodla Rada města Nymburk na dubnovém zasedání. Vedení města tak reagovalo na praktické požadavky občanů, podnikajících fyzických a právnických osob.
celá zpráva - [341 kB | pdf]

15.04. 2016

Zastupitelé města Nymburk schválili rekonstrukci stávajícího bazénu ve Zbožské ulici

Nymburk se po dvaceti letech úvah a příprav nejvíce přiblížil k realizaci nového bazénu. Konkrétně k rekonstrukci a rozšíření stávající budovy bazénu ve Zbožské ulici, kde mají vzniknout městské lázně. V nich se snoubí plavecký bazén, herní prvky a relaxa
celá zpráva - [331 kB | pdf]

07.04. 2016

Nevyužitý pozemek V Kolonii město opětovně nabízí k odkupu

Rada města na svém posledním jednání rozhodla o opakovaném zveřejnění záměru pronájmu a budoucího prodeje pozemku V Kolonii o rozloze 6 510 metrů čtverečných. Pozemek je určen k bytové zástavbě a jedná se o významný prodej v hodnotě přes 16 milionů korun.
celá zpráva - [344 kB | pdf]

21.03. 2016

Nymburk stojí před rozhodnutím: zrekonstruuje bazén v centru města nebo postaví nový u zimního stadionu?

Rekonstrukce, modernizace a rozšíření stávajícího bazénu v centru města, nebo stavba nového městského bazénu u zimního stadionu u Labe? Vedení města má k dispozici aktuální varianty řešení letité otázky ohledně městského bazénu v Nymburce.
celá zpráva - [868 kB | pdf]

Nymburáci se dozvědí nejen o haváriích včas ve svém mobilu. Město zavádí SMS InfoKanál

Mimořádné události jako byla letošní havárie vodovodu v Nymburce, ale i ty menšího rozsahu, odstávky vody nebo přerušení dodávek elektrické energie, bude hlásit občanům nový informační systém města. Město iniciovalo zavedení SMS InfoKanálu, aby docílilo v
celá zpráva - [377 kB | pdf]

09.03. 2016

Obyvatelé nymburských sídlišť se v březnu dočkají prvního bankomatu

Možnost vybrat si hotovost přímo z bankomatu budou mít během měsíce obyvatelé nymburských sídlišť. Bankomat ČSOB vzniká v objektu Jednoty COOP v ulici Letců R.A.F., tedy ve středobodu sídlišť.
celá zpráva - [336 kB | pdf]

Radní se budou setkávat s občany v ulicích Nymburka i letos. Poprvé už v březnu

Občany vítaný projekt radnice pokračuje i letos pravidelnými schůzkami, při nichž lidé mohou upozornit radní na nedostatky nebo nápady na vylepšení přímo v místech, kde žijí. První setkání roku 2016 se koná ve čtvrtek 24. března od 17 hodin na Náměstí Pře
celá zpráva - [502 kB | pdf]

11.02. 2016

Nymburk připravuje nový bezdrátový rozhlas. O zisku dotace se dozví do konce května

Město Nymburk požádalo společně s dalšími obcemi o dotaci na bezdrátové obecní rozhlasy, které zároveň slouží jako výstražný a varovně informační systém. Součástí žádosti o dotaci je zpracování digitálních povodňových plánů. Rozhlas pokryje město celoploš
celá zpráva - [326 kB | pdf]

10.02. 2016

Nové interní oddělení již slouží pacientům

Pohodlí pro pacienty i jejich návštěvy, vyšší komfort i pro personál. To je výsledek dokončení dílčí části rozsáhlé rekonstrukce, kterou prochází hned tři pavilony nymburské nemocnice.
celá zpráva - [234 kB | pdf]

08.02. 2016

Předseda Poslanecké sněmovny parlamentu ČR se v Nymburce zaměřil na místní problémy a besedoval se studenty

V pondělí 8. února přivítal starosta Nymburka Tomáš Mach předsedu PSP ČR Jana Hamáčka na nymburské radnici. Během setkání se starostou, vedením města a radními města Nymburk jednal o zahraniční politice, školství i sportu, problému se zápachem v Nymburce,
celá zpráva - [325 kB | pdf]

21.01. 2016

Havárie pitné vody zasáhla celý Nymburk. Opravu hlavního přívodu vody komplikovaly tekuté písky

Ve středu 20. ledna dopoledne došlo k zásadní závadě na hlavním přívodním vodovodním řadu v Babíně, který zásobuje pitnou vodou celý Nymburk. Většina Nymburáků se ocitla bez vody. Závadu, která byla největší za posledních dvacet let, se pracovníků Vodovod
celá zpráva - [327 kB | pdf]

13.01. 2016

Rok 2015 v souhrnu kroků proti zápachu v Nymburce

Neuplynul jediný měsíc, v němž by se starosta města Nymburk vedle jiných důležitých záležitostí nezabýval problémem se zápachem v Nymburce. V problému, který trápí občany města, se osobně angažuje a jeho řešení zásadně posunul. Přesto se ukázalo, že někte
celá zpráva - [344 kB | pdf]

Červenec 2016

DatumOdkaz
27.07. 2016hlášení
25.07. 2016hlášení
22.07. 2016hlášení
20.07. 2016hlášení
18.07. 2016hlášení
15.07. 2016hlášení
13.07. 2016Mimořádné hlášení
12.07. 2016Mimořádné hlášení
08.07. 2016hlášení
04.07. 2016hlášení
01.07. 2016hlášení
Starší hlášení

Akce na dnešní den

 Připrav se, jedem aneb dopravní prázdniny

Připrav se, jedem aneb dopravní prázdniny
01.07. 2016 - 31.08. 2016
Knihovna pro děti opět připravuje celoprázdninový program tentokrát zaměřený na dopravu. Koleje, silnice, voda, vzduch – všude můžete narazit na dopravní prostředky. A tyto dopravní prostředky se řídí přísnými dopravními pravidly. Staňte se na chvilku výpravčím nebo průvodčím na železnici. Přijďte do knihovny a vydejte se s námi na bezpečnou cestu autem, vlakem a letadlem. Po celé prázdniny budou v dětském oddělení na děti čekat soutěže, kvízy, tvoření, pohybové aktivity a knížky s touto tematikou. Nechte se překvapit a přijďte do knihovny, nudit se tu nebudeme!

 Pošli pohled

Pošli pohled
27.06. 2016 - 31.08. 2016
Soutěž na letní prázdniny vyhlašuje Dům dětí a mládeže.

 Letní literární soutěž

Letní literární soutěž
01.07. 2016 - 31.08. 2016
DDM Nymburk pořádá velkou literární soutěž O Nejlepší básničku na téma „Co jste v létě zažili nebo na co se těšíte“.

image Nymburk v malém - odznaky, medaile a plakety s nymburskou tematikou

Nymburk v malém - odznaky, medaile a plakety s nymburskou tematikou
22.04. 2016 - 07.08. 2016
Spojením sbírky soukromého sběratele a fondu Vlastivědného muzea vznikla výstava mapující drobné předměty určené k vyznamenání, odměně, jako upomínka či přihlášení ke spolku, sdružení nebo jen k vyjádření sympatií. K nejstarším předmětům patří upomínky na otevření chlapecké školy v roce 1882, dále uvidíte např. spolkové odznaky řezníků, vojenských vysloužilců, skautů, topičů či myslivců. Ze sportovních organizací je nejvíce zastoupen Sokol, S. K. Železničáři, cyklistický C. K. VPŘED nebo Orel. Z doby po druhé světové válce si můžete prohlédnout pamětní odznaky nymburských státních podniků, městská vyznamenání a samozřejmě i řadu plaket a odznaků vztahujících se k železničářským výročím.

image Zdeněk Harapes - secesní plakáty

Zdeněk Harapes - secesní plakáty
25.07. 2016 - 05.08. 2016
Výstava sbírky plakátů pana Zdeňka Harapese. Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 25. července od 18 hodin.

 Malování u Kotherů

Malování u Kotherů
01.07. 2016 - 31.07. 2016
Dům dětí a mládeže a restaurace U Kotherů vyhlašují výtvarnou soutěž na téma "Hurá na prázdniny".

image Jan Vorlíček - Obrazy české krajiny

Jan Vorlíček - Obrazy české krajiny
20.06. 2016 - 29.07. 2016
Výstava obrazů malíře Jana Vorlíčka patří mezi generaci nejstarších nymburských kumštýřů (*1929). Spoluzakládal nymburské Výtvarné sdružení Jana Dědiny.

 Kinematograf bratří Čadíků

Kinematograf bratří Čadíků
24.07. 2016 - 27.07. 2016
Tradiční akce pod hradbami s pojízdným letním kinem.

Stálé Akce

image Stálá expozice Bohumila Hrabala

Stálá expozice Bohumila Hrabala
výstava ve Vlastivědném muzeu

image Nymburk v proměnách věků

Nymburk v proměnách věků
stálá expozice ve Vlastivědném muzeu

image Z dějin železnice

Z dějin železnice
stálá expozice ve Vlastivědném muzeu

image Židé a židovské památky na Nymbursku

Židé a židovské památky na Nymbursku
stálá expozice ve Vlastivědném muzeu

Kontakty

Městský úřad Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
Telefon: 325 501 101, 111
Fax: 325 514 283
E-podatelna: mail@meu-nbk.cz
ID datové schránky: 86abcbd
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500

Mapa-kontakty