Město a městský úřad Nymburk - Úvodní stránka

Město Nymburk / Město / Úvodní stránka

Vítáme Vás na oficiálních
internetových stránkách města Nymburk

přivítání

AKTUÁLNÍ INFORMACE

22.01. 2015

Novinka v adresném třídění odpadu

obrázek
Občanům, registrovaným v adresném sběru odpadu, nabízíme možnost nechat si zaslat štítky na pytle přímo domů do své poštovní schránky.
Co je pro to nutné udělat? V první řadě musíte již být do systému registrováni. Poté zašlete e-mail s Vaším požadavkem na adresu lenka.minarikova@meu-nbk.cz - kolik štítků chcete zaslat a poměr komodit (plast, papír, nápojový karton). Vycházejte prosím z toho, že na jednom archu A4 je 27 štítků.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 155x

21.01. 2015

Nové průkazy začne ÚP ČR vydávat od 1.4.2015

obrázek
Úřad práce ČR upozorňuje, že výměna průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů se realizuje až od 1.4.2015. Nejpozději je potřeba žádost podat do 31.12.2015.

1) Lidem, kteří pobírají příspěvek na mobilitu, zašle příslušná krajská pobočka ÚP ČR písemnou výzvu k prokázaní nároku na průkaz OZP
2) Držitelé průkazů, kteří nepobírají příspěvek na mobilitu, si musí zajistit výměnu průkazu rovněž v období od 1.4. do 31.12.2015


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 106x

16.01. 2015

Informace pro občany

obrázek
Městský úřad Nymburk tímto oznamuje občanům, že na přechodnou dobu nebude zajišťovat vidimaci a legalizaci (ověřování) a výpisy z registrů na pracovištích CZECH Point pracoviště podatelny v budově č. 163 Náměstí Přemyslovců (stará radnice).
Ostatní pracoviště uvedená na webu města v odkazu Czech POINT tyto služby poskytují v nezměněném rozsahu


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

08.01. 2015

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2015

obrázek
Bližší info ZDE...


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

05.01. 2015

Zápisy do nymburských základních škol

obrázek
Zápisy do 1. tříd na školní rok 2015/2016 se budou konat na všech nymburských základních školách ve středu 4. února od 14 do 18 hodin. Náhradní termín zápisu bude ve středu 11. února od 14 do 16 hodin. Rodiče přijdou s dítětem do své spádové školy (dle adresy bydliště) (seznam zde) a přinesou s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě cizinců je nutné přinést potvrzení o povolení k pobytu.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

01.12. 2014

Město Nymburk vydalo nový plán města

obrázek
Péčí města vychází tento plán poprvé. Všechny předchozí plány byly vydány soukromými subjekty.
Naleznete v něm aktuální mapové podklady včetně nových ulic, vyznačení institucí, památek, sportovních zařízení, ubytovacích kapacit a ostatních služeb. V textové části je zachycena charakteristika města a vybrané pamětihodnosti. Úplnou novinkou jsou tipy na výlety z Nymburka doplněné podrobnou mapou okolí. Plán obsahuje i důležitá telefonní čísla.


vložil: Tomáš Kukal (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 860x

28.06. 2013

Ochrana před zneužitím občanských průkazů

obrázek
Novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu ochrany občana před možným zneužitím ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu, nově umožňuje zavádět údaj o ztrátě nebo odcizení dokladu také místně nepříslušným úřadům obcí s rozšířenou působností (t.j. mimo místo trvalého pobytu občana)...


vložil: Tomáš Kukal (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 1646x

04.04. 2013

ZMĚNA označení vozidla pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P

obrázek
Průběžná výměna probíhá na Městském úřadu Nymburk, Odboru sociálních věcí, Budova B, 1. patro.

Co je třeba pro vyřízení výměny:
• osobně se dostavit na MěÚ Nymburk, Odbor sociálních věcí
• předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P
• předložit občanský průkaz
• 1x barevná fotografie současné podoby o rozměru 3,5 cm x 4,5 cm


vložil: Ing. David Kyncl (odbor informatiky)


Náš webový tip - znáte všechy čestné občany našeho města?