Město a městský úřad Nymburk - Úvodní stránka

Město Nymburk / Město / Úvodní stránka

Vítáme Vás na oficiálních
internetových stránkách města Nymburk

přivítání

AKTUÁLNÍ INFORMACE

19.12. 2014

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ!     Informace občanům - 31.12.2014

obrázek
Úřední hodiny pro veřejnost na všech pracovištích městského úřadu budou ve středu 31.12.2014 takto:

odbor správních činností: 8,00 do 14,00 hodin
pokladna v hlavní budově: 8,00 do 11,00 hodin
ostatní pracoviště MěÚ: 8,00 do 12,00 hodin

V mimořádně závažných situacích (cestovní doklady) lze v době od 14,00 do 16,30 hodin kontaktovat telefonní číslo 725 948 478.

Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

19.12. 2014

Upozornění na změnu svozu komunálního odpadu

obrázek
Technické služby města Nymburka upozorňují občany na změnu svozu komunálního odpadu ve středu ve dnech 24. 12. a 31. 12., kdy bude svoz v celém městě zajištěn pouze do 11 hodin. Žádáme všechny občany, aby připravili své popelnice včas k vývozu. Důvodem je zkrácená otevírací doba skládky odpadů.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)

01.12. 2014

Město Nymburk vydalo nový plán města

obrázek
Péčí města vychází tento plán poprvé. Všechny předchozí plány byly vydány soukromými subjekty.
Naleznete v něm aktuální mapové podklady včetně nových ulic, vyznačení institucí, památek, sportovních zařízení, ubytovacích kapacit a ostatních služeb. V textové části je zachycena charakteristika města a vybrané pamětihodnosti. Úplnou novinkou jsou tipy na výlety z Nymburka doplněné podrobnou mapou okolí. Plán obsahuje i důležitá telefonní čísla.


vložil: Tomáš Kukal (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 396x

15.10. 2014

Adresné třídění odpadu - výpočet slevy v roce 2015

obrázek
V letošním roce končí období rozhodné pro výpočet slevy za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro občany zapojené do systému „adresného třídění odpadu“ dne 30.11.2014. Sleva získaná za dobu od registrace po lhůtu ukončení bude odečtena z poplatku na rok 2015, a to jednorázově celá (i pokud jsou platby rozděleny do dvou plateb, sleva bude odečtena celá v první platbě).


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 537x

25.03. 2014

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2014

obrázek
Bližší info ZDE...


vložil: Vlastimil Jirkal (odbor informatiky)

17.02. 2014

Platnost řidičských průkazů

obrázek
Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je stanovena platnost řidičských průkazů.

Řidičské průkazy vydávané od 1. května 2004 jsou platné na dobu 10 let. Výměna je možná nejdříve 3 měsíce před koncem platnosti řidičského průkazu...


vložil: Vlastimil Jirkal (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 1477x

28.06. 2013

Ochrana před zneužitím občanských průkazů

obrázek
Novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu ochrany občana před možným zneužitím ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu, nově umožňuje zavádět údaj o ztrátě nebo odcizení dokladu také místně nepříslušným úřadům obcí s rozšířenou působností (t.j. mimo místo trvalého pobytu občana)...


vložil: Tomáš Kukal (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 1405x

04.04. 2013

ZMĚNA označení vozidla pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P

obrázek
Průběžná výměna probíhá na Městském úřadu Nymburk, Odboru sociálních věcí, Budova B, 1. patro.

Co je třeba pro vyřízení výměny:
• osobně se dostavit na MěÚ Nymburk, Odbor sociálních věcí
• předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P
• předložit občanský průkaz
• 1x barevná fotografie současné podoby o rozměru 3,5 cm x 4,5 cm


vložil: Ing. David Kyncl (odbor informatiky)


Náš webový tip - zajímá vás, čím uspělo město v soutěži Tourpropag 2006