Město a městský úřad Nymburk - Úvodní stránka

Město Nymburk / Město / Úvodní stránka

Vítáme Vás na oficiálních
internetových stránkách města Nymburk

přivítání

AKTUÁLNÍ INFORMACE

20.11. 2014

Historický podzim 2014 v Nymburce bude o Velké válce

obrázek
Již počtvrté se všem zájemcům otevřou brány historie v auditoriu ZŠ Komenského v Nymburce (v nové přístavbě), tentokrát budou zasvěcení hovořit na téma Velká válka a česká společnost. Čtvrtý ročník historického odpoledne pod záštitou místostarosty PhDr. Pavla Fojtíka se koná ve středu 26. listopadu 2014 od 13 do 17 hodin.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 108x

05.11. 2014

Třídění je hra - obyvatelé Nymburka vytřídili v loňském roce přes 200 tun papíru

obrázek
Třídění odpadu se již za posledních pár let stalo běžnou součástí života obyvatel Nymburka. Celkové množství vytříděného papíru, plastů, skla a nápojového kartonu roste. Tento trend má pomoci podpořit mimo jiné právě probíhající akce s názvem Třídění je hra, kterou město na konci října spustilo ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s., a s podporou Středočeského kraje.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 203x

29.10. 2014

Město odstartovalo kampaň za lepší třídění odpadů

obrázek
Kampaň na podporu třídění a recyklace odpadů spustilo město Nymburk koncem října ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s., a s podporou Středočeského kraje. Hlavním prvkem projektu je soutěž, během které mohou obyvatelé získat zajímavé ceny a dárky.


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 270x

15.10. 2014

Adresné třídění odpadu - výpočet slevy v roce 2015

obrázek
V letošním roce končí období rozhodné pro výpočet slevy za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro občany zapojené do systému „adresného třídění odpadu“ dne 30.11.2014. Sleva získaná za dobu od registrace po lhůtu ukončení bude odečtena z poplatku na rok 2015, a to jednorázově celá (i pokud jsou platby rozděleny do dvou plateb, sleva bude odečtena celá v první platbě).


vložil: Bc. Josef Hájek (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 382x

17.07. 2014

Oznámení o zahájení rekonstrukce ulice Generála Antonína Sochora

obrázek
Vážení občané, v měsících srpnu až listopadu tohoto roku budou v ulici Generála Antonína Sochora probíhat stavební práce na rekonstrukci III. etapy revitalizace sídliště Drahelice. V rámci stavebních úprav dojde k výměně vozovky, vybudování nových parkovacích stání a chodníků, veřejného osvětlení, veřejného rozhlasu, bude vyřešena úprava zeleně a nové dopravní značení.


vložil: Vlastimil Jirkal (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 836x

25.03. 2014

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2014

obrázek
Bližší info ZDE...


vložil: Vlastimil Jirkal (odbor informatiky)

17.02. 2014

Platnost řidičských průkazů

obrázek
Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je stanovena platnost řidičských průkazů.

Řidičské průkazy vydávané od 1. května 2004 jsou platné na dobu 10 let. Výměna je možná nejdříve 3 měsíce před koncem platnosti řidičského průkazu...


vložil: Vlastimil Jirkal (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 1340x

28.06. 2013

Ochrana před zneužitím občanských průkazů

obrázek
Novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu ochrany občana před možným zneužitím ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu, nově umožňuje zavádět údaj o ztrátě nebo odcizení dokladu také místně nepříslušným úřadům obcí s rozšířenou působností (t.j. mimo místo trvalého pobytu občana)...


vložil: Tomáš Kukal (odbor informatiky)
aktualita byla přečtena 1277x

04.04. 2013

ZMĚNA označení vozidla pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P

obrázek
Průběžná výměna probíhá na Městském úřadu Nymburk, Odboru sociálních věcí, Budova B, 1. patro.

Co je třeba pro vyřízení výměny:
• osobně se dostavit na MěÚ Nymburk, Odbor sociálních věcí
• předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P
• předložit občanský průkaz
• 1x barevná fotografie současné podoby o rozměru 3,5 cm x 4,5 cm


vložil: Ing. David Kyncl (odbor informatiky)


Náš webový tip - znáte všechy čestné občany našeho města?